Hoppa till innehållet
Hesham Ahmed, processmetallurgi Foto: Richard Renberg
Hesham Ahmed, processmetallurgi Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Vi forskar längs hela värdekedjan inom mineraler och metaller"

Publicerad: 5 april 2022

Hesham Ahmed, programchef för kandidatprogrammet hållbar mineralutvinning.

Varför ska man studera hållbar mineralutvinning vid Luleå tekniska universitet?

Programmet är en tvärvetenskaplig utbildning som ska göra det möjligt för studenterna att förstå hur jorden och värdekedjan för metaller och mineral fungerar. Studenterna ska kunna bidra till ett hållbart nyttjande av mineraltillgångar och lära sig att agera i en global digitaliserad värld.

Programmet täcker hela värdekedjan från prospektering, gruvbrytning och anrikning, till smältning, raffinering och återvinning, samtidigt som man betonar de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna. Utbildningen sker i nära samarbete med relevant bransch.

Programmet syftar till att utbilda studenter med de kunskaper och färdigheter de behöver för att kunna bidra till den gröna omställningen och den därmed ökade efterfrågan på metaller. Programmet kommer att skapa förståelse för den hållbara värdekedjan.

Vad är unikt med detta program?

Programmet är en tvärvetenskaplig utbildning som ska göra det möjligt för studenterna att förstå hur jorden och värdekedjan för metaller och mineral fungerar. Studenterna ska kunna bidra till ett hållbart nyttjande av mineraltillgångar och lära sig att agera i en global digitaliserad värld.

Programmet täcker hela värdekedjan från prospektering, gruvbrytning och anrikning, till smältning, raffinering och återvinning, samtidigt som man betonar de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna. Utbildningen sker i nära samarbete med relevant bransch.

Programmet syftar till att utbilda studenter med de kunskaper och färdigheter de behöver för att kunna bidra till den gröna omställningen och den därmed ökade efterfrågan på metaller. Programmet kommer att skapa förståelse för den hållbara värdekedjan.

Vad innefattar utbildningsprogrammet?

Programmet fokuserar på en hållbar mineral- och metallutvinning genom hela värdekedjan. Det kommer att vara ett brett systemfokuserat treårigt program (180 hp, teknisk kandidat) som täcker hela mineralvärdekedjan, med fem på varandra följande tvååriga civilingenjörsutbildningar (120 hp). Programmet kommer att ha internationell rekrytering och kommer därmed att ges på engelska från första året.

Programmet fokuserar på prospektering, gruvbrytning, anrikning, raffinering och återvinning samtidigt som miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter beaktas. Under de första två åren går studenterna en projektkurs som behandlar hela värdekedjan för metaller och mineral. Kursen ges i samarbete med företag och har både praktiska och teoretiska delar, såsom experiment och fältövningar. Projektkursen går parallellt med grundkurser i till exempel matematik, fysik, kemi, mineralogi och geovetenskap. Under det tredje året läser studenterna arbetsvetenskap, råvaruekonomi och matematisk statistik och fördjupar sina kunskaper genom valbara kurser.

Efter kandidatexamen kommer studenterna att erbjudas att välja mellan ett av fem masterprogram för att specialisera sig inom något av följande områden: Geovetenskap för prospektering, Tillämpad miljögeokemi, Gruvteknik, Hållbar mineralteknik och metallurgi eller Resursstyrning.

Vilket råd skulle du vilja ge till de som funderar på att söka detta program?

Tveka inte,  programmets innehåll är utformat i nära samarbete med relevanta branscher. Under det treåriga programmet kommer du att kunna lära känna marknaden och bygga ditt nätverk med våra branschpartners. Efter examen kommer du att ha många möjligheter att få arbete och möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen under din framtida karriär.

Vad kan man jobba med efter examen?

Programmet hållbar mineralutvinning ger en bred teknisk kompetens inom gruv-, mineral- och metallområdet. Efter examen kan du till exempel arbeta inom gruv- och mineralindustrin, i konsultföretag, statliga organisationer, samt inom metall- och återvinningsindustrin i Sverige och internationellt.

Hur är tillväxten för närvarande i gruvsektorn?

Branscher inom mineral- och metallvärdekedjan i Sverige och Europa har svårt att hitta ingenjörer med rätt kompetens. Men det faktum att aktörer längs värdekedjan, i vår region och globalt, växer konstant, speciellt inom områdena gröna omställningar, hållbarhet och elektrifiering, förväntas dessa sektorer arbeta hårt för att hitta skickliga ingenjörer. Därför förväntas efterfrågan på våra ingenjörer efter examen vara stor.

På vilket sätt samarbetar du med branschen?

Målet är att studenterna ska ha en nära relation till såväl ämnena som branschpartners. För att uppnå detta kommer branschens representanter att vara en naturlig del av utbildningen och är redan en integrerad del av kursutvecklingen. Studenterna kommer alltså att träffa branschen redan i sin första kurs och även via arrangerade fritidsaktiviteter.

Dessutom kan de forskningsprojekt som för närvarande pågår i samarbete med industrin användas som utbildningsexempel i projektorienterat lärande samt för områden som kan utvecklas i de enskilda kandidat-/masteruppsatsprojekten. Detta kommer att pågå inom alla områden över hela värdekedjan, vilket ger studenterna en chans att integrera spetsforskning i samarbete med industripartners i sina studier.

Varför är Luleå tekniska universitet unikt inom detta område?

Luleå tekniska universitet besitter en unik kompetens, genom att vi forskar längs hela mineral- och metallvärdekedjan: att hitta metaller via ämnena malmgeologi och prospekteringsgeofysik, att bryta via gruv- och berganläggningsteknik samt att utvinna och återvinna via minerateknik och processmetallurgi. Inom ämnet tillämpad geokemi besitter vi även kompetens inom vatten- och avfallshantering och hur den omgivande miljön påverkas av gruvdrift.

Utöver de tekniska delarna av värdekedjan har Luleå tekniska universitet även kompetens inom arbetsvetenskap, juridik och ekonomi, i frågor som rör jämställdhet, resurser och samverkan med olika samhällsaktörer. Luleå tekniska universitet har unik forskning om digitalisering, automation och AI och hur dessa kan tillämpas längs värdekedjan.

Vi har en lång tradition av samarbete både inom utbildning och forskning med världsledande företag inom området; prospekteringsföretag, gruvföretag, analysföretag, teknikleverantörer, metallurgisk industri, återvinningsföretag, miljökonsulter och myndigheter som SGU, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. I kombination ger det oss möjlighet att leda utvecklingen av utbildningar inom området för att skapa ett unikt internationellt program som utbildar ingenjörer som är redo att möta framtida utmaningar.

Vilken typ av lärare vill du bli?

Min undervisningsfilosofi är att fokusera på studentens lärande. Jag ska inte nöja mig med att bara leverera kunskap. Projektorienterat lärande, som är det sätt att lära vi håller fast vid i mineralresursingenjörsprogrammet, säkerställer att studenterna skaffar sig djup kunskap genom att aktivt utforska verkliga utmaningar och problem.

Vad är roligast med undervisning?

Som forskare och lärare är det av stor vikt att all kunskap och de forskningsresultat vi uppnår kommuniceras till framtida ingenjörer. Dagens studenter och morgondagens ingenjörer kommer att kunna integrera kunskapen och forskningsresultaten ytterligare i sitt yrkesliv. Det är den bästa belöningen för mig.

Vad vill du att studenten ska ta med sig från dina kurser?

Vad jag skulle vilja att studenterna ska få ut av min kurs kan sammanfattas i följande punkter:

  • Grundläggande kunskap om tekniska metoder och verktyg, samt en allmän kunskap inom området mineraltillgångar, inklusive vägen från prospektering, via utvinning, nyttiggörande, återvinning och deponi, samt hantering av dess miljöeffekter.
  • Förmågan att effektivt använda industristandardanalys och mätutrustning för att utföra experimentellt och vetenskapligt arbete.
  • Förmåga att integrera kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden kopplade till mineraltillgångsteknikområdet.
  • Förmåga att samarbeta och förmåga att leda ansvarsfullt.
  • Skaffa erfarenhet av att leda, planera, genomföra och rapportera projekt.

På vilka kurser har studenterna i hållbar mineralutvinning dig som lärare?

Min plan är att träffa studenterna tidigt och visa dem hela färdplanen för att bli den ingenjör de vill bli efter examen.

För närvarande är jag inte ansvarig för någon av kurserna (obligatoriska kurser) på kandidatprogrammet, min huvudsakliga roll i anslutning till detta program är som dess programledare.

Jag har mest fokuserat på forskning i min akademiska karriär, dock har jag varit aktiv i undervisningen med fokus på att integrera toppmodern forskning i utbildningen. Här är en lista över de kurser som jag har bidragit till/vart ansvarig för:

Course name  

Place 

Rule 

Level 

Thermal Analysis 

LTU, Sweden 

Teacher and Examiner 

Doctorate students 

Casting Theory  

LTU, Sweden 

Teacher 

Master students 

Project design course in process metallurgy 

LTU, Sweden 

Teacher and examiner 

Master students 

Research ethics, Gender equality, IPR and Career planning 

LTU, Sweden 

Teacher and examiner 

Doctorate students 

Transition toward fossil free steel 

Oulu University, Finland 

Teacher 

Bachelor students 

Recycling of spent lithium-ion batteries 

Oulu, LTU and Uppsala universities 

Teacher 

Bachelor students 

Ladle and steel metallurgy 

LTU, Sweden 

Teacher 

Master students 

Gas-solid reactions 

KTH, Sweden 

Teacher assistant 

Doctorate students 

 

Hesham Ahmed

Hesham Ahmed, Biträdande professor

Telefon: 0920-491309
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser