Hoppa till innehållet
2
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

“Vi ser ett ökat behov av alla slags metaller, både basmetaller och kri­tiska metaller"

Publicerad: 31 mars 2022

Möt Christna Wanhainen och Nils Jansson, lärare på programmet.

Christina, varför behöver vi metaller i det hållbara samhället och kan metaller utvinnas hållbart?

Frågan täcker in på de kritiska metallerna som behövs för den gröna omställningen och hur man i denna utbildning får lära sig hur man hittar och utvinner dem m.m.

Människans behov av metaller och mineral ökar, i takt med en ökande världsbefolkning och den gröna omställningen som nu sker. I förnybara energisystem såsom exempelvis vindkraftverk och solceller krävs mycket basmetaller och också en rad olika kritiska metaller, dvs metaller som har stor ekonomisk betydelse men som inte produceras inom EU.

Det finns upp till tolv gånger mer koppar i förnybara energisystem jämfört med traditio­nella system. En elbil, till exempel, innehåller drygt tre gånger så mycket koppar som en bensinbil, och därför kommer efterfrågan på koppar att öka under lång tid framöver. Den gröna omställningen innebär således ett ökat behov av alla slags metaller, både basmetaller och kri­tiska metaller.

I den här utbildningen får du lära dig hur de här metallerna återfinns i jordskorpan i form av malmer, hur och var olika typer av malmer bildas och vilka metoder som används för att hitta och utvinna dem på ett hållbart sätt.

Nils, industrin är en central del i den gröna omställningen, hur ser kontakten med företag ut?

Utbildningen i prospektering vid Luleå tekniska universitet sker i nära samarbete med gruv- och prospekteringsindustrin, som också är en av de viktigaste framtida arbetsgivarna för våra studenter. Olika exempel är exkursioner till aktiva gruvor och kontinuerliga gästföreläsningar.

I kursen Gruvgeologi har vi till exempel gruvkarteringsövningar i aktiva underjordsgruvor, och övningar och gästföreläsningar i resursmodellering med ackrediterade experter från industrin.

Samverkan med industrin är en av styrkorna i vår utbildning. Det ger studenterna en bra inblick i olika arbetsroller för färdigutbildade geologer. Dessutom gör detta det lättare för oss att hålla utbildningen à jour med industrins specifika utmaningar och behov.

Kontakt

Christina Wanhainen

Christina Wanhainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492401
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Nils Jansson

Nils Jansson, Biträdande professor

Telefon: 0920-491487
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser