Hoppa till innehållet

Hållbar mineralutvinning, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Tillgång till mineral och metaller är en hörnsten i den gröna omställning som vår värld står inför. Under utbildningen får du utveckla kompetensen som ger dig kunskap att möta behovet av mineral och metaller till morgondagens produkter genom att lära dig om hela värdekedjan för gruvdrift.

Det här unika programmet i hållbar mineralutvinning ger dig verktyg och metoder för att bland annat hitta och utvinna batterimetaller, stål, sällsynta jordartsmetaller till vindkraftverk eller koppar till våra mobiltelefoner. Att möta morgondagens utmaningar kräver förståelse för hur jorden fungerar och hur mineral och metaller hittas, bryts och återvinns, och därmed bidrar till ett hållbart nyttjande av våra naturresurser. Programmet ges i nära samarbete med ledande företag inom området, vilket ger dig en unik möjlighet att samarbeta med och lära känna branschen.

Utbildningens innehåll

För att möta morgondagens utmaningar, samtidigt som miljöpåverkan minimeras, krävs personer med unik expertis. En systematisk kunskap över hela värdekedjan av mineral och metaller är nödvändig, samt en förståelse för jordsystemet och specifik kunskap om metoder och processer för att skapa en hållbar värdekedja. Genom den unika strukturen på det här utbildningsprogrammet, i nära samarbete med ledande företag inom området, kommer du som student redan under ditt första år att ta del av verkliga industriella utmaningar och frågeställningar, samtidigt som du får se framtida yrkesroller och nätverka med arbetsgivare.

Efter examen kommer du att kunna bidra till en hållbar användning av mineralresurser och att agera i en global digitaliserad värld. Programmet syftar till att utbilda dig med de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna bidra till den gröna omställningen och den efterföljande ökade efterfrågan på metaller. Programmet ges på engelska och är öppet för studenter från hela världen. Kurserna fokuserar på alla steg som krävs i hela värdekedjan för att hitta, bryta, utvinna och återvinna metall och mineral och hur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter hanteras, såsom vatten, biprodukter och avfall.

Under de första två åren går du en projektkurs som behandlar hela värdekedjan för mineral och metaller. Kursen ges i samarbete med företag och har både praktiska och teoretiska delar, såsom experiment och fältövningar. Projektkursen löper parallellt med grundläggande kurser som matematik, fysik, kemi, mineralogi och en introduktion till geovetenskap. Det är den bas du behöver för att förstå problem och skapa lösningar för industrins och samhällets behov. Tredje året studerar du arbetsvetenskap, råvaruekonomi, matematisk statistik och fördjupar dina kunskaper genom valbara kurser. Användandet av valbara kurser ger dig möjlighet att påverka din egen studieplan, kompetensprofil och färdigheter för din kommande karriär.

Vi har en lång tradition av samarbete både inom utbildning och forskning med världsledande företag inom området för prospekterings- och gruvföretag, även med analysföretag, teknikleverantörer, samt metallurgisk industri, återvinningsföretag, miljökonsulter och myndigheter. I kombination ger det oss möjlighet att leda utbildningsutveckling inom området för att skapa ett unikt internationellt program som utbildar individer som är beredda att möta framtida utmaningar. Det ger dig också möjlighet att integrera spetsforskning i samarbete med industripartners i dina studier i projektorienterade kurser och det avslutande examensarbetet.

Efter kandidatexamen kan du fortsätta din utbildning genom att söka till något av våra mastersprogram för att specialisera dig inom ämnesområdet.

Var kan jag jobba?

Du får en bred teknisk kompetens inom hållbar mineralutvinning, och kan arbeta inom gruv- och mineralindustrin, inom konsultföretag, statliga organisationer, metall- och återvinningsindustrin i Sverige och internationellt. Sektorerna längs värdekedjan växer konsekvent, särskilt inom gröna omställningar, hållbarhet och elektrifiering. Det förväntas en hög efterfrågan på kompetenser som lärs ut i det här programmet inom dessa sektorer.

Anmälan
Hållbar mineralutvinning kandidat, nordiska studenter,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-85015
2023-04-17
20
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) +

Engelska 6, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Anmälan
Hållbar mineralutvinning, kandidat, internationella studenter,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-85014
2023-01-16
10
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) +

Engelska 6, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Hesham Ahmed

Hesham Ahmed, Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491309