Obligatoriska kurser
Avfallsteknik, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Masterutbildningen i Avfallsteknik, (120 högskolepoäng) ger ingenjörsmässiga kunskaper i huvudsak inom områdena avfallsteknik och miljöteknik. För examen krävs genomförda baskurser och kärnkurser. I övrigt gäller att kurser på avancerad nivå (inkl examensarbete) ska utgöra minst 90 hp, varav minst 60 hp inom huvudområdet Naturresursteknik.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 60 hp i några av de följande ämnen: fysik, kemi, biologi, geologi, samhällsplanering eller motsvarande kunskaper, samt minst 22,5 hp i matematik.

Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 97,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0013B Avfallsteknik 7,5 Grundnivå
A7001B Upplagsteknik 7,5 Avancerad nivå
A7005B Miljöteknisk mikrobiologi 7,5 Avancerad nivå
A7006B Riskbedömning och sanering av förorenad mark 7,5 Avancerad nivå
A7007B Projekt i Avfallsteknik, fördjupning 7,5 Avancerad nivå
A7010B Avfallsteknik, fortsättningskurs 15,0 Avancerad nivå
F7010T Bränslen, förbrännings- och förgasningsteknik 7,5 Avancerad nivå
V0017B Naturliga vattentransportprocesser 7,5 Grundnivå
X7010K Examensarbete i Avfallsteknik, master 30,0 Avancerad nivå

Valbara kurser: 22,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 22,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7008B Projekt i Avfallsteknik, fördjupning 15,0 Avancerad nivå Valbar
B0004K Enhetsoperationer 7,5 Grundnivå Valbar
B0007K Organisk kemi och biokemi 7,5 Grundnivå Valbar
F0040T Hållbara energisystem 7,5 Grundnivå Valbar
K0010K Fysikalisk kemi 7,5 Grundnivå Valbar
L7013K Geokemisk modellering 7,5 Avancerad nivå Valbar
L7016K Gruvavfall 7,5 Avancerad nivå Valbar
V7002B Dagvatten 7,5 Avancerad nivå Valbar