Hoppa till innehållet
Arktiska mineralresurser - Globala mål

Vår koppling till de globala målen

Utbildningen ger dig de kunskaper och de verktyg som krävs för att delta och leda arbetet med framförallt följande globala mål:

7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.