Hoppa till innehållet

Arktiska mineralresurser

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Övergången till grön teknik och en koldioxidsnål framtid är mycket råvaruintensiv. För att ta itu med gruvrelaterade hållbarhetsutmaningar, särskilt i de arktiska områdena, måste utbildning av yrkesverksamma möta den nya framtidens behov.

Detta unika 2-åriga mastersprogram, Arktiska mineralresurser, ger en fördjupad kunskap om design av mineralproduktionsprocesser och infrastruktur i den arktiska miljön, om ekonomiska och miljömässiga aspekter rörande gruvdrift i Arktis samt om hållbar gruvprojektutveckling. Arktiska mineralresurser tar upp den strategiska betydelsen - men också utmaningarna - med den känsliga arktiska miljön och ges gemensamt av Luleå tekniska universitet (LTU) i Sverige, Danmarks tekniska universitet (DTU) och Uleåborgs universitet (UO) i Finland.

Utbildningens innehåll

Undervisningen sker på engelska och programmet (120 hp) erbjuder två studieinriktningar:

  • Mineralresurshantering (dubbelexamen mellan DTU och LTU) - Denna inriktning behandlar främst kompetensbehov inom regering, konsultföretag och olika myndigheter, samt färdigheter för att kommunicera och interagera med sådana intressenter och det civila samhället.
  • Mineralentreprenörskap (dubbelexamen mellan UO och LTU) - Denna inriktning adresserar främst kompetensbehoven inom (juniora) gruvföretag, konsultföretag eller organisationer som är aktiva i finansieringen av gruvprojekt.

Kurserna relaterar till förvaltnings-, administrations- och infrastrukturaspekter på gruvprojekt med fokus på de speciella förhållandena i den arktiska regionen, inklusive logistik, konstruktion och drift i kallt klimat, intressentengagemang i glesbefolkade områden och särskilda miljö-, samhälls-, hälso- och säkerhetsöverväganden. Integrerade fält- och projektuppgifter i samarbete med industri och myndigheter stärker studenternas entreprenörskunskaper.

Den första terminen ges av Luleå tekniska universitet för båda inriktningarna. Till den andra terminen flyttar studenterna till Grönland (arktisk termin som ges av DTU, mineralresurshantering) eller Uleåborg (Nordiska entreprenörsskolan vid UO, mineralentreprenörskap). Den tredje terminen erbjuder val mellan de två universiteten inom respektive inriktning. Den fjärde terminen är reserverad för examensarbetet och delas och handleds tillsammans av de två universiteten i varje inriktning.
 
 Du söker till programmets två inriktningar genom att använda de två ansökningslänkarna nedan, vilket ger dig möjligheten att göra ditt första och andra val.
 

Var kan jag jobba?

Utbildningen ger dig färdigheter som behövs för att t.ex. arbeta med juniora gruvföretag och konsultföretag (Mineralentreprenörskap som täcker lagstiftnings-, sociala, finansiella och andra aspekter av gruvprojekt) eller att arbeta för myndigheter med utvärdering av gruvprojekt, tillståndsförfarande och intressentmedverkan (Mineralresurshantering).

Välj inriktning

Anmälan
Arktiska mineralresurser, inriktning Mineralentreprenörskap,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-95047
2023-01-16
10

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår kurser om minst 60 hp inom fysik, kemi, geologi eller arktisk teknik, gruv-/byggnads- eller mineralteknik eller andra liknande ingenjörsfält samt minst 15 högskolepoäng matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Arktiska mineralresurser, inriktning Mineralresurshantering,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-95000
2023-01-16
10

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår kurser om minst 60 hp inom fysik, kemi, geologi eller arktisk teknik, gruv-/byggnads- eller mineralteknik eller andra liknande ingenjörsfält samt minst 15 högskolepoäng matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jan Rosenkranz

Jan Rosenkranz, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492183