Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Arktiska mineralresurser

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 120 hp obligatoriska kurspoäng för alla studenter, inklusive inriktningskurser i en av inriktningarna samt examensarbete. Programmet ges i samverkan med Danmarks Tekniske Universitet (DTU, Danmark) och Uleåborgs universitet (UO, Finland). Programmet är indelat i två studieinriktningar:

Mineralresurshantering (ges av DTU och LTU) har fokus på infrastruktur för produktionsprocesser och mineralproduktion i den arktiska miljön. I utbildningen ingår tekniska kurser, kurser om gruv- och miljölagar samt tillståndsförfaranden, mineralekonomi och logistik och infrastruktur.

Mineralentreprenörskap (ges av UO och LTU) har fokus på entreprenörskap för gruvprojektutveckling i arktiska regioner. I utbildningen ingår tekniska kurser, kurser om ekonomiska och miljöaspekter, affärsutveckling och resursvärdering.   Den första terminen ges av Luleå tekniska universitet för båda inriktningarna. Till den andra terminen flyttar studenterna till Grönland (arktisk termin som ges av DTU, mineralresurshantering) eller Uleåborg (Nordiska entreprenörsskolan vid UO, mineralentreprenörskap). Den tredje terminen erbjuder val mellan de två universiteten inom respektive inriktning. Den fjärde terminen är reserverad för examensarbetet och delas och handleds tillsammans av de två universiteten i varje inriktning. 

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplanen vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Mineralentreprenörskap
  • Mineralresurshantering

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår kurser om minst 60 hp inom fysik, kemi, geologi eller arktisk teknik, gruv-/byggnads- eller mineralteknik eller andra liknande ingenjörsfält samt minst 15 högskolepoäng matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Introduktion (LTU): 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
L7026K Provtagning och utvärdering vid miljökontroll 7,5 Avancerad nivå
M7007K Processmineralogi 7,5 Avancerad nivå
M7010K Introduktion till gruvvärdekedjan 7,5 Avancerad nivå
O7024K Geologi i Arktis 7,5 Avancerad nivå

Kurser inom inriktning