Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Arktiska mineralresurser

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 120 hp obligatoriska kurspoäng för alla studenter, inklusive inriktningskurser i en av inriktningarna samt examensarbete. Programmet ges i samverkan med Danmarks Tekniske Universitet (DTU, Danmark) och Uleåborgs universitet (UO, Finland). Programmet är indelat i två studieinriktningar:

Mineralresurshantering (ges av DTU och LTU) har fokus på infrastruktur för produktionsprocesser och mineralproduktion i den arktiska miljön. I utbildningen ingår tekniska kurser, kurser om gruv- och miljölagar samt tillståndsförfaranden, mineralekonomi och logistik och infrastruktur.

Mineralentreprenörskap (ges av UO och LTU) har fokus på entreprenörskap för gruvprojektutveckling i arktiska regioner. I utbildningen ingår tekniska kurser, kurser om ekonomiska och miljöaspekter, affärsutveckling och resursvärdering.

Studierna är uppdelade på terminer enligt följande tidtabell:

  1. Termin för båda inriktningar ges av LTU i Luleå.
  2. Termin: Mineralresurshantering, arktisk termin ges av DTU på Grönland, Mineralentreprenörskap, nordisk entreprenörsskola ges av UO i Uleåborg
  3. Termin: Valet mellan de två lärosätena som är involverade i varje inriktning.
  4. Termin: Examensarbete vid ett av de två lärosätena som är involverade i respektive inriktning.
För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplanen vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Mineralentreprenörskap
  • Mineralresurshantering

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår kurser om minst 60 hp inom fysik, kemi, geologi eller arktisk teknik, gruv-/byggnads- eller mineralteknik eller andra liknande ingenjörsfält samt minst 15 högskolepoäng matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Introduktion (LTU): 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
L7026K Provtagning och utvärdering vid miljökontroll 7,5 Avancerad nivå
M7008K Geometallurgi 7,5 Avancerad nivå
M7010K Introduktion till gruvvärdekedjan 7,5 Avancerad nivå
O7024K Geologi i Arktis 7,5 Avancerad nivå

Kurser inom inriktning