Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Cybernetik, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet omfattar totalt 120 hp varav 112,5 hp är obligatoriska kurser inom reglerteknik och maskininlärning. Studierna inleds med en introduktion till cybernetiken och en uppsättning standardmetoder och verktyg från programmering och elektronik.

Efter detta följer studenterna ett program bestående av obligatoriska kurser i reglerteknik, robotik, inklusive biorobotik, och maskininlärning, inklusive AI. Två valbara kurser ger möjlighet att välja mellan industriell automation och fördjupade studier i maskininlärning.

I början av andra året befästs kunskaperna i en projektkurs där studenterna arbetar i grupper i samarbete med industri eller akademi. Inom projektkursens ram får studenterna också andra kunskaper relevanta för deras karriär, såsom projektledning, jämställdhet, etc. Slutligen ägnas andra halvan av andra året åt examensarbete.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Förkunskapskrav

Kandidat- eller ingenjörsexamen om minst 180 hp inom teknisk fysik och elektroteknik, fysik, elektronik, elektroteknik, mekanik, rymdteknik, robotik, farkostteknik eller till dessa näraliggande områden. Kurser på högskolenivå inom reglerteknik och fysik samt minst 22,5 hp i matematik krävs. Matematikkunskaperna skall innefatta linjär algebra, integralkalkyl och ordinära differentialekvationer. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 82,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Projekt i cybernetik 15,0 Avancerad nivå
D0031E Programmering och elektronik för cybernetik 7,5 Grundnivå
D7046E Neurala nätverk och lärande maskiner 7,5 Avancerad nivå
E7012E Mekatronik 7,5 Avancerad nivå
R7003E Reglerteknik 7,5 Avancerad nivå
R7010E Robotik 7,5 Avancerad nivå
R7014E Avancerade reglersystem 7,5 Avancerad nivå
R7015E Systemidentifiering 7,5 Avancerad nivå
R7016E Dynamiska system 7,5 Avancerad nivå
R7017E Biorobotik 7,5 Avancerad nivå

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student: 3 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 3 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar

Valbara kurser: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D7047E Avancerad djupinlärning 7,5 Avancerad nivå Valbar
R7008E Industriell automation 7,5 Avancerad nivå Valbar

Examensarbete: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Examensarbete i cybernetik 30,0 Avancerad nivå