Hoppa till innehållet

Läsordning
Cybernetik, master

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
7,5 Hp
Schemamodul 2+3
7,5 Hp
Schemamodul 2+5
7,5 Hp
Schemamodul 5+6
Välj 7,5 Hp av

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Projekt i cybernetik
7,5 Hp
Ny kurs
30 Hp
Examensarbete i cybernetik