Datateknik med inriktning mot distribuerade molnsystem, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Masterprogrammet i datateknik vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper inom områdena distribuerade molnsystem, programvaruteknik för applikationer och system som använder mobila enheter och nätverk, datorkommunikation, distribuerade och webbaserade applikationer och tjänster.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.