Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Datateknik med inriktning mot distribuerade molnsystem, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För masterexamen i Datateknik med inriktning mot distribuerade molnsystem (120 högskolepoäng) krävs ett examensarbete på 30 högskolepoäng, två  projekt på 15 högskolepoäng vardera, samt fördjupningskurser omfattande 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet. Programmets målsättning är att ge fördjupade kunskaper i Datateknik med inriktning mot distribuerade molnsystem. Tillämpningsområden för dessa tekniker kan tex. vara backend programmering för spel, molnbaserade beräkningssystem, pervasive computing/Internet of Things samt skalbara/distribuerade system. Programmet består främst av avancerade kurser med anknytning till viktiga forskningsområden. Det första året är i huvudsak baserat på kurser i kombination med ett projekt inom inriktningen som genomförs under det andra halvåret. Det andra året domineras av ett utvecklingsprojekt samt ett större examensarbete, kompletterat med två kurser. Projekt och examensarbeten genomförs ofta i samarbete med högteknologisk IKT-industri. Undervisningen kan komma att bedrivas från och gentemot flera campusorter. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. I utbildningen erbjuds en nybörjakurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp inom datalogi, datateknik, datavetenskap, elektronik, elektroteknik, informationsteknologi eller till dessa näraliggande område. Minst 22,5 hp matematik samt 15 hp programmering på universitetsnivå. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6. Kunskap inom datornätverk och operativsystem rekommenderas.

Urval

Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D7001D Nätverksprogrammering och distribuerade applikationer 7,5 Avancerad nivå
D7002D Mobila nätverk och protokoll 7,5 Avancerad nivå
D7024E Mobila och distribuerade datorsystem 7,5 Avancerad nivå
D7030E Avancerade trådlösa nätverk 7,5 Avancerad nivå
D7032E Programvaruteknik 7,5 Avancerad nivå
M7019E Mobil applikationsutveckling 7,5 Avancerad nivå
M7023E Sakernas Internet 7,5 Avancerad nivå
M7024E Molntjänster 7,5 Avancerad nivå
M7025E Projekt i distribuerade molnsystem 15,0 Avancerad nivå
M7026E Projekt i distribuerade molnsystem 2 15,0 Avancerad nivå
X7003E Examensarbete i datateknik, master 30,0 Avancerad nivå

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar