Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Masterutbildningen i distribuerade datorsystem för hållbar utveckling kombinerar IT med miljömedvetenhet. Målet är att du som student ska lära dig att skapa resurseffektiva datorsystem med tillämpningar som beaktar och även fokuserar på hållbar utveckling och miljömedvetenhet.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.