Hoppa till innehållet

Läsordning
Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling, master

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2017
vårterminen 2018
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
3 Hp
Reglerteknik för hållbar utveckling (Avancerad nivå)
3 Hp
Systemteknik (Avancerad nivå)
3 Hp
Hållbar utveckling och cirkulär ekonomi (Avancerad nivå)
3 Hp
Kvalitet och hållbara tjänster (Avancerad nivå)
3 Hp
Kommunikationsprotokoll (Avancerad nivå)
6 Hp
Specifikation och definition av examensarbete (Avancerad nivå)
3 Hp
Fransk kultur och språk (Grundnivå)
6 Hp
Seminarium (Avancerad nivå)
5 Hp
Service Oriented Architecture (Avancerad nivå)
4 Hp
Datorkommunikation (Avancerad nivå)
7 Hp
Programvaruteknologi (Avancerad nivå)
1 Hp
Förberedelser temin 3 (Avancerad nivå)
2 Hp
Finsk kultur och samhälle (Grundnivå)
5 Hp
Forskningsmetoder, laboratorieprojekt (Avancerad nivå)
6 Hp
Seminarium (Avancerad nivå)

Årskurs 2