Hoppa till innehållet

Elektrifiering, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Bli delaktig och bidra till den nya vågen av elektrifiering, driven av behovet av en effektiv omställning till ett hållbart energisystem och samhälle. Mastersprogrammet ger en helhetssyn på elkrafttekniska aspekter av samhällets energiomställning, förnybar elproduktion och hållbar industrialisering.

Efter detta mastersprogram kommer du att ha en helhetsförståelse för elektrifieringen och elkraftsystemets roll i omställningen till ett hållbart energisystem. Vi behöver personer med drivkraft och kunskap som kan driva elektrifieringen framåt på en global nivå. Hållbar elektrifiering involverar en rad aktörer. Din kunskap kommer att centreras kring elkraftsystemet och förhållandet till energisystemet, energimarknaderna och samhället. Din bakgrund kan vara inom elkraftteknik, relaterade områden eller om du har en bra bas inom matematik och fysik, och viljan att lära dig om elektrifiering.

Utbildningens innehåll

  I detta mastersprogram kommer du att nå en detaljerad förståelse av det framtida elkraftsystemet och dess roll i energisystemet. Du kommer också att utifrån ett systemperspektiv förstå kopplingen mellan el- och energimarknaderna och samhället. Du kommer att lära dig om de senaste teknikerna och strategierna för smarta elnät, om utmaningarna med integrationen av förnybar elproduktion, om hur flexibilitet kan uppnås med hjälp av produktion, konsumtion eller komponenter i elnätet, om elmarknader och om hur energipolitiken påverkar elkraftsystemet.

Programmets första år ger några av de grundläggande tekniker och kunskaper som behövs för att förstå elektrifieringen och nå en övergripande insikt i energisystem och kopplingarna till samhället. Det första året består till stor del av klassrumsundervisning, med en del projektarbete, där vi kombinerar väletablerade undervisningsmetoder med toppmodern kunskap. Under det andra året får du möjligheten att tillämpa kunskaperna från det första året och att ytterligare specialisera dig under ett antal projekt. Dessa projekt kan vara forskningsinriktade och utföras vid universitetet, de kan också vara mer tillämpade eller utvecklingsorienterade och görs då i samarbete med industrin. För dessa projekt kan du välja att arbeta tillsammans med en eller flera av de tre forskargrupper som är involverade i detta program: elkraftteknik, elektroniska system och energiteknik. Det andra året innehåller dessutom två kurser som ger dig fördjupade kunskaper om två viktiga förutsättningar för elektrifiering: elförsörjningens prestanda (EMC, tillförlitlighet och elkvalitet); och de ekonomiska drivkrafterna (el- och energimarknaderna). 

Var kan jag jobba?

Du kommer att kunna arbeta exempelvis i energiintensiva industrier, hos elföretag och systemoperatörer, nationella / regionala myndigheter, eller konsultföretag. Du kommer att kunna åta dig roller inom forskning och utveckling, drift, planering och energihantering där ny teknik och nya strategier för hållbarhet är av största vikt. Detta mastersprogram ger dig också möjlighet att gå vidare till utbildning på forskarnivå. 

Anmälan
Elektrifiering, master
Skellefteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Skellefteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-97382
2023-01-16
15
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp med tydlig teknisk profil från energiteknik, maskinteknik, materialteknik, väg- och vatten, samhällsbyggnadsteknik, mekatronik, elektroteknik, elkraftteknik, fysik eller närliggande områden samt minst 15 hp matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Manuel Alvarez

Manuel Alvarez, Biträdande universitetslektor

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585709