Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Elektrifiering, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Huvudområdet Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning, inkluderande bland annat biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle. Området omfattar även system för generering, transport och användning av elektrisk energi samt växelverkan mellan elnät, elgenerering och elanvändning. Utbildningens inriktning, elektrifiering, fokuserar på elektrifieringen som del av det lokala och globala energisystem, det elektriska energisystemeten, samt möjligheter och begränsningar vid elektrifiering. Under utbildningens första år ges kurser som fokuserar på kärnan inom energisystem, elkraftsystem och elektrifiering, vilka ger de kunskaper som erfordras för att fortsätta med breddning och fördjupning under det andra året. Studenten får övergripande insikt om utmaningarna med elektrifiering och nödvändiga verktyg för att hantera dessa. Utbildningen innefattar elproduktion - omvandling av energi från andra typer till el, elförbrukning - omvandling av energi från el till andra typer, transport av elektrisk energi - elnät samt relationen mellan det elektriska energisystemet (elkraftsystemet) och resten av det lokala och globala energisystemet. Kurserna under andra året breddar kunskaperna inom området och förbereder studenten inför det avslutande examensarbetet.

I utbildningen erbjuds en nybörjarkurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen. 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp med tydlig teknisk profil från energiteknik, maskinteknik, materialteknik, väg- och vatten, samhällsbyggnadsteknik, mekatronik, elektroteknik, elkraftteknik, fysik eller närliggande områden samt minst 15 hp matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0016E Elektriska kretsar och elnät 7,5 Grundnivå
E7033E Elektriska apparater 7,5 Avancerad nivå
F0040T Hållbara energisystem 7,5 Grundnivå
F7009T Industriella energiprocesser 7,5 Avancerad nivå
W7010T Elnät 1 7,5 Avancerad nivå
Ny kurs Energimarknader och system 7,5 Avancerad nivå
Ny kurs Projekt elektrifiering 2 7,5 Avancerad nivå
W0030T Elförbrukning 7,5 Grundnivå
Ny kurs EMC, elkvalitet och tillförlitlighet 7,5 Avancerad nivå
Ny kurs Projekt elektrifiering 1 7,5 Avancerad nivå
W0031T Elproduktion 7,5 Grundnivå
W7015T Elnät 2 7,5 Avancerad nivå

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student: 3 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 3 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar

Examensarbete: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Examensarbete i elektrifiering 30,0 Avancerad nivå