EMERALD - Master course in georesources engineering
Årets EMeraldstudenter som studerar programmets tredje termin på LTU med fokus på avancerad mineralteknik och Geometallurgi Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

EMerald programmet 2016

Publicerad: 31 oktober 2016

Det är nu tredje hösten som en ny omgång studenter i EMerald programmet kommer till LTU och avdelningen för mineralteknik och metallurgi (MiMeR) för att studera en termin.

Terminens kurser är framförallt inriktade på avancerad mineralteknik och geometallurgi där teoretiska lektioner varvas med laborationer och industrinära projekt. Studenterna får dessutom under en veckas fältexkursion möjlighet att besöka olika gruvor och smältverk, som detta år genomfördes i norra Sverige.

– Eftersom studenterna kommer från hela världen, oftast med egen erfarenhet från gruvindustrin hemifrån, exempelvis Sydamerika, Asien och USA är det enormt givande när vi diskuterar geometallurgi i ett globalt perspektiv. Oftast får jag mig en tankeställare när studenterna kan peka på hur bra det verkar här, i termer av säkerhet- och ren industri säger Cecilia Lund, biträdande universitetslektor och även ansvarig för masterutbildningen på LTU.

EMerald år en 2-årig Erasmus Mundus masterutbildningen i geovetenskapliga resurser som ger studenterna spetskunskaper inom områdena georesurser, geometallurgi och mineralteknik riktat mot primära malmresurser vilket gör den unik i hela Europa. Masterstudenterna anländer till LTU i slutet av augusti för en tredje termin varav en fjärdedel av studenterna sedan stannar här för ett avslutande examensarbete.

– Vad vi kan erbjuda studenterna till skillnad från våra europeiska kollegor i programmet är närheten till gruvindustrin vilket gör att innehållet i våra kurser är direkt industrirelaterat. Examensarbetena som vi senare erbjuder studenterna skapar även en möjlighet för dem att kunna etablera egna nätverk, fortsätter Cecilia Lund.

Master Programme in Georesources Engineering 2016 Foto: Richard Renberg
Cecilia Lund, biträdande lektor här tillsammans med inbjudna gästforskarna Edson Charikinya, Warren Little och Lucy Little från Univeristy of Cape Town (UCT), Sydafrika Foto: Richard Renberg

De tre gästforskarna Edson Charikinya, Lucy Little och Warren Little från Univeristy of Cape Town (UCT), Sydafrika finns på LTU under hösten för att bl.a. medverka i undervisningen av EMerald-studenterna.

– Inom EMeraldprogrammet finns det möjlighet för oss att söka finansiering för att externa seniora forskare ska kunna vara med i utbildningen. Eftersom ämnet geometallurgi spänner över hela värdekedjan inom gruv- och mineralbranschen är det viktigt att vi också ser till att studenterna får alla dess aspekter tillgodosedda. I år bidrar våra kollegor med den senaste forskningen inom processmineralogi och röntgentomografi vilket dessutom ger en extra dimension till utbildningen säger Cecilia Lund.

Det är också tredje året i rad som vi har expertis från Sydafrika här men det är ingen slump att det är just våra kollegor från Sydafrika som vi bjudit in då vi har ett nära och bra samarbete med UCT sedan tidigare. I flera år har vi haft möjlighet att skicka våra egna programstudenter till UCT för praktikperiod och de har utmärkt sig väl, bl.a. en publicerad artikel i tidskriften Mineral Engineering är resultatet av en sådan praktikperiod.

Eftersom både Sverige och Sydafrika är ledande gruvnationer så har vi även likande erfarenheter vilket gör att forskningssamarbetet fungerar bra. När vi diskuterar problemställningar så behöver vi inte börja med att förklara hur gruvindustrin fungerar.

– Den här hösten har det varit möjligt att under en längre tid diskutera ytterligare gemensamma forskningsansökningar där vi kommer förena våra kunskaper för att etablera nya gemensamma forskningsområden avslutar Cecilia Lund.

Taggar