Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Geovetenskapliga resurser, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet ger fördjupade kunskaper inom områdena naturresurser och miljögeokemi nödvändiga för arbete med drifts-, forsknings- och utvecklingsprojekt inom gruv-, mineral-, metallurgisk-, prospekterings-, och miljöindustri, samt olika typer av forsknings- och utvecklingsinstitut vid såväl industrier som tekniska högskolor/universitet.

För examen (120 ECTS) krävs att avlägga följande moduler:

- Georesurskarakterisering (max 26,5 ECTS)

- Georesursprocessering (max 36 ECTS)

- Georesursmodellering (max 35 ECTS)

- Georesursmanagement (max 21 ECTS)

- Examensarbete (30 ECTS)

Studierna är uppdelade på terminer enligt följande tidtabell: 1) Liege (hösten första akademiska året), 2) Nancy (våren första akademiska året), 3) Luleå (inriktning primära resurser) eller Freiberg (inriktning sekundära resurser) (hösten andra akademiska året) och 4) Luleå/Liege/Nancy/Freiberg (examensarbete; våren det andra akademiska året).

I utbildningen ingår en av EIT sponsrad summer school mellan första och andra läsåret. Sommarskolan är en obligatorisk förberedelse inför examensarbetet. Studenter får ett certifikat men inga högskolepoäng.

I utbildningen erbjuds en nybörjakurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 60 hp i några av de följande ämnen: fysik, kemi , geologi eller motsvarande kunskaper, samt minst 22,5 hp i matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Luleå: 22,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7003K Mineralteknik 7,5 Avancerad nivå
M7008K Geometallurgi 7,5 Avancerad nivå
O7022K Gruvgeologi 7,5 Avancerad nivå

Liege: 20 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Process mineralogy (Avancerad nivå) 5,0
Geostatistics (Avancerad nivå) 5,0
Waste and by-products processing (Avancerad nivå) 5,0
Seminars on economical and societal issues in mining (Avancerad nivå) 5,0

Nancy: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Advanced characterization of mineral/water interface (Avancerad nivå) 5,0
Management of resources (Avancerad nivå) 5,0
Advanced mineral processing (Avancerad nivå) 8,0
Resources modelling and evaluation (Avancerad nivå) 5,0
Exploitation of mineral raw materials and environmental impact of mining (Avancerad nivå) 2,0
Case study of ore processing (Avancerad nivå) 5,0

Freiberg: 27 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Practice of secondary raw materials (Avancerad nivå) 5,0
Resources management (Avancerad nivå) 6,0
Process design mineral processing/recycling (Avancerad nivå) 8,0
Selective separation of strategic elements (Avancerad nivå) 4,0
Thermodynamics and heat transfer (Avancerad nivå) 4,0

Valbara kurser: Luleå: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7001K Simulering av mineraltekniska processer 7,5 Avancerad nivå Valbar
M7005K Projektkurs i Mineralteknik 7,5 Avancerad nivå Valbar

Valbara kurser: Liege: 10 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Numerical analysis (Avancerad nivå) 5,0 Valbar
Mineral processing I (Avancerad nivå) 5,0 Valbar
Mine and quarry exploitation (Avancerad nivå) 5,0 Valbar
Mineral resources (Avancerad nivå) 5,0 Valbar

Valbart utrymme är 10 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Valbara kurser: Freiberg: 3 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Simulation of sustainable nonferrous metallurgical process systems (Avancerad nivå) 3,0 Valbar
Mineral liberation analysis of mineral resources (Avancerad nivå) 3,0 Valbar

Valbart utrymme är 3 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Examensarbete: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Examensarbete Freiberg (Avancerad nivå) 30,0 Valbar
Examensarbete Liège (Avancerad nivå) 30,0 Valbar
Examensarbete Nancy (Avancerad nivå) 30,0 Valbar
X7008K Examensarbete i Geovetenskapliga resurser, master 30,0 Avancerad nivå Valbar

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar