Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Hållbara konstruktioner under exceptionella laster, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Masterutbildningen ges i samverkan med universitet i Prag (Tjeckien), Coimbra (Portugal), Neapel (Italien), Timisoara (Rumänien) och Liège (Belgien) . I utbildningen ingår att studenter tillbringar minst en termin vid något av dessa universitet.

Masterutbildningens längd uppgår till tre terminer (1,5 år) motsvarande totalt 90 högskolepoäng. Utbildningens första år inleds med en introduktionskurs inom grundläggande stålkonstruktion. Vidare erbjuds studenter möjligheten att läsa  en språkkurs i svenska. Därefter ges under resterande delen av första året kurser i Hållbara konstruktioner i naturkatastrofer och katastrofala händelser. Kurserna tillhör huvudområdet Väg och vatten. Utbildningens andra år sker ytterligare specialisering. Utbildningen avslutas med ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng som studenten läser vid ett av de totalt sex universiteten som ingår i samarbetet. Undervisningen sker på engelska.

För masterexamen i huvudområdet Väg och vatten, inriktning Hållbara konstruktioner under exceptionella laster motsvarande 120 högskolepoäng, krävs att minst 90 högskolepoäng består av kurser på avancerad nivå inom huvudområdet Väg och vatten. För examen krävs vidare att studenten tillbringat minst 1 termin vid något av utbildningens fem samarbetsuniversitet i Prag (Tjeckien), Comibra (Portugal), Neapel (Italien), Timisoara (Rumänien) och Liège (Belgien) samt avklarat alla kurser. För examen vid Luleå tekniska universitet krävs att studenten genomfört sitt examensarbete vid lärosätet.

I utbildningen erbjuds Svenska för nybörjare om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 90 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp med inriktning väg- och vattenbyggnad eller arkitektur, samt minst 22,5 hp i matematik. Förutom grundexamen krävs kurser i Byggnadsmekanik I o II, Byggmaterial, Byggkonstruktion I o II, Betongkonstruktioner, Stålkonstruktioner, Träbyggnad motsvarande minst 30 hp.

Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 70 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Avancerad dimensionering av samverkanskonstruktioner 6,0
Dimensionering för brand och hållbarhet 6,0
Byggföretagets organisation och affärsutveckling 2,0
Avancerad dimensionering av betongkonstruktioner 6,0
Dimensionering av hållbara konstruktioner 6,0
Språk och kultur 2,0
Broprojektering 6,0
Konstruktioner utsatta för seismiska laster och klimat förändringar 6,0
X7011B Examensarbete i Hållbara konstruktioner under exceptionella laster, master 30,0 Avancerad nivå

Val inom obligatoriska kurser: 50 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 20 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Dimensionering av strukturer i aluminium och rostfritt stål 5,0
Avancerad dimensionering av betong konstruktioner 5,0
Förstärkning och underhåll av konstruktioner 5,0
Avancerad dimensionering av glas konstruktioner 5,0
Dimensionering av system för förnybar energi 5,0
Avancerad träbyggnadskonstruktion 5,0

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar