Hoppa till innehållet

Läsordning
Hållbara konstruktioner under exceptionella laster, master

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2016
vårterminen 2017
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
6 Hp
Broprojektering
2 Hp
Språk och kultur
5 Hp
Avancerad träbyggnadskonstruktion
5 Hp
Avancerad dimensionering av glas konstruktioner
6 Hp
Konstruktioner utsatta för seismiska laster och klimat förändringar
6 Hp
Avancerad dimensionering av samverkanskonstruktioner
6 Hp
Dimensionering för brand och hållbarhet
5 Hp
Förstärkning och underhåll av konstruktioner
6 Hp
Avancerad dimensionering av betongkonstruktioner
2 Hp
Byggföretagets organisation och affärsutveckling
6 Hp
Dimensionering av hållbara konstruktioner
5 Hp
Dimensionering av system för förnybar energi
5 Hp
Avancerad dimensionering av betong konstruktioner
5 Hp
Dimensionering av strukturer i aluminium och rostfritt stål

Årskurs 2

höstterminen 2017
vårterminen 2018
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4