Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Jordatmosfär och solsystem, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För masterexamen i Rymdteknik med inriktning Jordatmosfär och Solsystem (120 Hp) krävs obligatoriska och valbara kurser (90 Hp) samt examensarbete (30 Hp).

Under utbildningens första år skaffar du dig kunskaper om jordens atmosfär och solsystemet och lär dig olika metoder för mätning och observation. De fysikaliska processer som är viktiga för att beskriva och förstå jordens atmosfär och solsystemet kommer att presenteras och du kommer dessutom att lära känna tekniska och matematiska metoder för att observera och modellera dessa processer.  Under andra årets första termin ska du fördjupa dina kunskaper genom kurser och deltagande i olika rymdprojekt. Utbildningen avslutas  med ett examensarbete, vilket du utför vid någon rymdorganisation eller akademisk institution någonstans i världen.

Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej ett krav för examen. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

I utbildningen erbjuds en nybörjarkurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Kandidat- eller ingenjörsexamen om minst 180 hp inom naturvetenskap eller ingenjörsvetenskap. Goda kunskaper i matematik och fysik erfordras. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 105 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F7002E Atmosfärsdynamik och klimat 7,5 Avancerad nivå
F7004R Atmosfärfysik 7,5 Avancerad nivå
F7006R Solens fysik 7,5 Avancerad nivå
F7008R Solsystemets fysik 7,5 Avancerad nivå
F7014R Polaratmosfären 7,5 Avancerad nivå
P7003R Examensarbete - rymdteknik 30,0 Avancerad nivå
R7011R Bildbehandling med rymdtillämpningar 7,5 Avancerad nivå
R7012R Fjärranalys 7,5 Avancerad nivå
R7013R Rymdinstrument 7,5 Avancerad nivå
R7017R Rymdfysik 7,5 Avancerad nivå
R7022R Introduktion till satellitteknik 7,5 Avancerad nivå

Val inom obligatoriska kurser: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F7001R Rymdplasmafysik 7,5 Avancerad nivå Valbar
F7007R Kosmologi 7,5 Avancerad nivå Valbar
P7001R Rymdteknikprojekt II 15,0 Avancerad nivå Valbar
P7005R Rymdteknikprojekt 1 7,5 Avancerad nivå Valbar
P7006R Rymdteknikprojekt 2 7,5 Avancerad nivå Valbar
R7007E Fördjupningkurs i rymdteknik 7,5 Avancerad nivå Valbar
R7015R Dynamik för rymdfärder:Bandynamik 7,5 Avancerad nivå Valbar
R7016R Dynamik för rymdfärder:Attityddynamik 7,5 Avancerad nivå Valbar
R7018R Omborddatorer för rymdfarkoster 7,5 Avancerad nivå Valbar

Valbar kurs utanför krav för examen - för icke skandinavisk student

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar