Toppbild ltu master - Kompositmaterial

Kompositmaterial, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Masterprogrammet i materialteknik erbjuder en unik kompetens gällande design och tillverkningsteknologier inom området kompositmaterial. Undervisningen är starkt kopplad till företag som RISE SICOMP, ABB Composites och andra som har aviserat ett behov av specialister på kompositer.

Utbildningen inom materialteknik har tydlig fördjupning och progression inom området kompositmaterial. Under utbildningens första år ges i huvudsak de teoretiska kunskaper som krävs för de projekt som ges i årskurs två. Till termin två väljer studenterna bland ett antal kurser inom materialområdet. Årskurs två består av en termins projektarbete samt avslutande examensarbete i huvudområdet materialteknik med inriktning kompositer.

Utbildningens innehåll

Utbildningen har även en stark koppling till kompetenscentret Composite Center Sweden. Mer information finns på: ltu.se/centres/CCSWE

Anmälan
Kompositmaterial, master
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-98008
2020-01-15
5
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilket ingår kurser om minst 60 hp i något av följande huvudområden: Maskinteknik, Materialvetenskap, Fysik eller Kemi, samt minst 22,5 hp i matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Kristiina Oksman

Kristiina Oksman, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Trä och bionanokompositer, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493371
Janis Varna

Janis Varna, Ämnesföreträdare

Organisation: Polymera kompositmaterial, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491649
Rum: E293 - Luleå»
Lennart Wallström

Lennart Wallström, Professor

Organisation: Polymera kompositmaterial, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493367
Rum: E296 - Luleå»