Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Kompositmaterial, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För masterexamen med huvudområde Materialteknik inriktning Kompositmaterial krävs 120 högskolepoäng, varav minst 105 på avancerad nivå. Utbildningen inom materialteknik har tydligt fördjupning och progression inom området kompositmaterial. Under utbildningen första år ges i huvudsak de teoretiska kunskaper som krävs för de projekt som ges i årskurs två. Under första terminen ingår en kurs på grundnivå som ger nödvändiga baskunskaper inom organisk kemi. Till termin två väljer studenterna bland ett antal kurser inom materialområdet. Årskurs två består av en termins projektarbete samt avslutande examensarbete i huvudområdet Materialteknik med inriktning Kompositmaterial.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

I utbildningen erbjuds Svenska för internationella studenter 1. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilket ingår kurser om minst 60 hp i något av följande huvudområden: Maskinteknik, Materialvetenskap, Fysik eller Kemi, samt minst 22,5 hp i matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Huvudområde; Materialteknik, inr Kompositmaterial: Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E7009T Examensarbete i Materialteknik, master 30,0 Avancerad nivå
T0024T Multifunktionella polymera kompositer; avancerad tillverkning och bearbetning 7,5 Grundnivå
T7009T Materialteknik, projektkurs 30,0 Avancerad nivå
T7012T Kompositmaterial 7,5 Avancerad nivå
T7017T Biokompositer 7,5 Avancerad nivå
T7020T Kompositer, Design & Numeriska Metoder 7,5 Avancerad nivå

Huvudområde; Materialteknik, inr Kompositmaterial: Val inom obligatoriska kurser: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F7027T Tillämpad strömningsmekanik 7,5 Avancerad nivå Valbar
T0007T Materialval och Ekodesign 7,5 Grundnivå Valbar
T7002T Materialmodeller 7,5 Avancerad nivå
T7003T Materialtekniska Analysmetoder 7,5 Avancerad nivå Valbar
T7005T Rymdmaterial 7,5 Avancerad nivå Valbar
T7006T Nanomaterial 7,5 Avancerad nivå Valbar
T7010T Polymerteknik - Tillverkning och Egenskaper 7,5 Avancerad nivå

Kurs utanför krav för examen - ej obligatorisk: För utländska studenter

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar