Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Mobila system, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För masterexamen i Datateknik med inriktning mobila system (120 högskolepoäng) krävs ett examensarbete på 30 högskolepoäng, två  projekt på 15 högskolepoäng vardera, samt fördjupningskurser omfattande 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet.

Programmets målsättning är att ge fördjupade kunskaper inom mobila och distribuerade system, programmering, datorkommunikation och applikationer samt tjänster för mobila tillämpningar. Studierna består av fördjupningskurser där det första året i huvudsak består av kurser samt ett projekt på halvfart under vårterminen. Det andra året domineras av ett projektarbete och examensarbetet samt ytterligare två kurser. Examensarbetet och projektkurserna utförs ofta i nära samarbete med industrin, exempelvis Ericsson eller små och medelstora företag med hög teknologisk kompetens. Examensarbetet kan också genomföras vid exempelvis en forskningsavdelning på ett företag. Undervisningen kan komma att bedrivas från och gentemot flera campusorter. Distansundervisning kan komma att erbjudas.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp inom datalogi, datateknik, datavetenskap, elektronik, elektroteknik, informationsteknologi, eller till dessa näraliggande område. Minst 22,5 hp matematik på universitetsnivå. Kunskap inom datornätverk, programmering och operativsystem rekommenderas. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D7001D Nätverksprogrammering och distribuerade applikationer 7,5 Avancerad nivå
D7002D Mobila nätverk och protokoll 7,5 Avancerad nivå
D7024E Mobila och distribuerade datorsystem 7,5 Avancerad nivå
D7031E Projekt i mobila system 2 15,0 Avancerad nivå
D7032E Programvaruteknik 7,5 Avancerad nivå
M7012E Pervasive Computing 7,5 Avancerad nivå
M7016E Projekt i mobila system 15,0 Avancerad nivå
M7018E Fördjupningskurs i mobila system 7,5 Avancerad nivå
M7019E Mobil applikationsutveckling 7,5 Avancerad nivå
X7003E Examensarbete i datateknik, master 30,0 Avancerad nivå

Val inom obligatoriska kurser: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7011E Design av dynamiska webbsystem 7,5 Avancerad nivå Valbar
M7017E Multimediasystem 7,5 Avancerad nivå Valbar