Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Materialteknik, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Masterutbildningen ges i samverkan med universitet i Saarbrucken (Tyskland), Nancy (Frankrike), Barcelona (Spanien) samt för antagning från och med 2021 även Leoben (Österrike) och Pauda (Italien). I utbildningen ingår att studenter tillbringar minst en termin under det andra året vid någon av dessa universitet.    

Inom huvudområdet Materialteknik behandlas under första året struktur och egenskaper hos material samt experimentella metoder inom materialvetenskapen. I utbildningen ingår val för olika specialiseringar i form av fem olika spår Advanced Metallic Materials, Polymers and Composites, Smart Surfaces and Functional Materials, Advanced Processing Technologies, Bio/Nanomaterials.

Under andra året genomförs projekt inom materialteknik och materialutveckling med koppling till utvecklingsarbete i samverkan med industrin eller pågående forskning. Utbildningens sista termin består av examensarbete. Examensarbetet genomförs vid det universitet som studenten antagits till eller vid det universitet där studenten tillbringat 3:e terminen.   

För masterexamen i huvudområdet Materialteknik på 120 högskolepoäng krävs att minst 90 högskolepoäng består av kurser på avancerad nivå. Student kan inte i valbart utrymme välja Laserbearbetning (T0018T) tillsammans med Materialval och Ekodesign (T0007T). För examen krävs att studenten tillbringar minst 1 termin vid något av utbildningens samarbetsuniversitet i Saarbrucken (Tyskland), Nancy (Frankrike), Barcelona (Spanien) Leoben (Österrike) och Pauda (Italien) och avklarat kurser på avancerad nivå (särskilt specificerade). 

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Examensarbete kan även utföras i Saarbrücken, Nancy, Barcelona, Pauda eller Leoben.

I utbildningen erbjuds Svenska för internationella studenter 1 (S0046P) om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen. 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Profil

  • Track 1 Advanced Metallic Materials
  • Track 2 Polymers and Composites
  • Track 3 Smart Surfaces and Functional Materials
  • Track 4 Advanced Processing Technologies
  • Track 5 Bio/Nano materials

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilket ingår kurser om minst 60 hp i något av följande huvudområden: Maskinteknik, Materialvetenskap, Fysik eller Kemi, samt minst 22,5 hp i matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 60 Högskolepoäng

Profil:

För att specialisera dig, välj kurser inom ett av utbildningens fem spår.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E7009T Examensarbete i Materialteknik, master 30,0 Avancerad nivå
T0003T Materialteknik och materialval 7,5 Grundnivå
T0004T Metalliska och Polymera material, grundkurs 7,5 Grundnivå
T7001T Deformation och brott 7,5 Avancerad nivå
T7003T Materialtekniska Analysmetoder 7,5 Avancerad nivå

Obligatorisk språkkurs/er 7.5 hp - Val beroende på land och förkunskaper: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

S0046P Svenska för internationella studenter 1, 3 hp

Icke skandinavisk student erbjuds att läsa kursen utöver krav för examen

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
L0005S Franska för nybörjare 1 7,5 Grundnivå Valbar
L0006S Spanska för nybörjare 1 7,5 Grundnivå Valbar
L0007S Tyska för nybörjare 1 7,5 Grundnivå Valbar
L0008S Spanska för nybörjare 2 7,5 Grundnivå Valbar
L0009S Tyska för nybörjare 2 7,5 Grundnivå Valbar
L0028S Franska för nybörjare 2 7,5 Grundnivå Valbar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar
S0047P Svenska för internationella studenter 2 4,5 Grundnivå Valbar

Obligatorisk kurs i Luleå: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
T7009T Materialteknik, projektkurs 30,0 Avancerad nivå Valbar

Eller

Obligatorisk kurs på en av följande platser: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Kurser i Barcelona 30,0 Valbar
Kurser i Nancy 30,0 Valbar
Kurser i Saarbrücken 30,0 Valbar

Kurser inom profil 22 Högskolepoäng