Hoppa till innehållet
Två belönas för bästa examensarbete från Björn Wahlströms fond 2022 Foto: Richard Renberg
Bästa examensarbete från Björn Wahlströms fond 2022!

Två studenter, Ingeborg Hjorth och Maria Sandlund, erhåller stipendier om 25 000 kronor vardera för bästa examensarbete avseende gruvverksamhet och järnframställning från Björn Wahlströms fond.

Anna Virolainen - Master Programme in Exploration and Environmental Geosciences
Internationellt samarbete med Polytechnique Montréal

I ett internationellt samarbete mellan avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid Luleå tekniska universitet och Polytechnique Montreal Reaserch Institute for Mines and Environments utförs studier på innovativa täckmaterial för gruvavfall.

Från till Botswanas diamantgruvor till Råneå älv Foto: Richard Renberg
Från till Botswanas diamantgruvor till kylan i norra Sverige

Mpho Ndebele har via ett stipendium från Svenska institutet fått möjligheten att studera ett mastersprogram i Sverige. Svenska institutet ger studenter från hela världen en möjlighet att vidareutveckla sina studier och utvecklas till innovativa forskare. Studenterna får också möjligheten att interagera med det svenska samhället.

NRT-PRIS.jpg
Prisbelönt student inom malmgeologi

Årets stipendium ur Janne Kempes stipendiefond för bästa examensarbete inom ekonomisk geologi gick till Réginald Fettweis från mastersprogrammet i Geovetenskap, med inriktning malmgeologi och miljögeokemi, med examensarbetet ”Geology of the Fäbodliden C lode gold deposit in northern Sweden”.

Exploration and Environmental Geosciences - Tsegay Berhane Abay - SI Stipendiat Foto: Richard Renberg
Stipendium öppnade nya möjligheter

Tack vare ett stipendium från Svenska Institutet - SI - kan Tsegay Berhane Abay från Etiopien studera geovetenskap på Luleå tekniska universitet.