Hoppa till innehållet
Anna Virolainen - Master Programme in Exploration and Environmental Geosciences
Anna Virolainen - Master Programme in Exploration and Environmental Geosciences Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Internationellt samarbete med Polytechnique Montréal

Publicerad: 16 mars 2018

I ett internationellt samarbete mellan avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid Luleå tekniska universitet och Polytechnique Montreal Reaserch Institute for Mines and Environments utförs studier på innovativa täckmaterial för gruvavfall.

Montréal Panorama
Montréal Panorama. Foto: Anna Virolainen

– Tillämpningar av grönlutslam för efterbehandling av gruvavfall har studerats vid LTU i flera projekt och resultaten visar att blandningar som innehåller grönlutslam kan fungera bra som tätskikt. Det som inte har studerats tidigare är syrediffusionen genom dessa blandningar, säger Christian Maurice, biträdande professor i tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet.

Internationellt samarbete med Polytechnique Montréal
Syrediffusionstesterna utförs vid Polytechnique Montreal, Kanada, under tre månader våren 2018 innan arbetet fortsätter på hemmaplan i Luleå.

Laboratorietester för bestämning av hur mycket syre som transporteras genom tätlager av grönlutslam och morän är fokuset för ett masterarbete som utförs av LTU studenten Anna Virolainen inom masterprogrammet i geovetenskap, under handledning av Christian Maurice, LTU och Thomas Pabst från Polytechnque Montreal.

Syrediffusionstesterna utförs vid Polytechnique Montreal, Kanada, under tre månader våren 2018 innan arbetet fortsätter på hemmaplan i Luleå.

Christian Maurice

Christian Maurice, Biträdande professor

Telefon: 0920-491755
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar