Hoppa till innehållet
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master

Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Vi erbjuder ett program i geovetenskap med specialisering inom mineralprospektering och miljörelaterad geovetenskap. Studenterna får toppmodern kunskap inom mineralprospektering och gruvgeologi, kunskap som tillämpas av geovetare inom prospektering och gruvbrytning av metaller och mineral.

Programmet omfattar nödvändiga aspekter för en miljömedveten geovetare. Undervisningen sker på engelska, och programmet erbjuder två inriktningar; malmgeologi och miljögeokemi. Luleå tekniska universitet är det nordligaste tekniska universitetet i Skandinavien. Det ligger 100 km söder om polcirkeln vid Bottenviken som är en del av Östersjön. Platsen ger dig en unik möjlighet att uppleva den nordiska miljön med dess kontraster mellan kall och snöig vinter och varm och ljus sommar.

Inriktningar

Malmgeologi

Den här inriktningen inkluderar malmgeologi, geofysiska och petrofysiska metoder för prospektering, mineralekonomi och utvärdering av mineralfyndigheter. Är du intresserad av den globala konkurrensen kring att säkra världens efterfrågan på metaller och icke-metalliska resurser? Vill du arbeta utomhus i avlägsna områden? Då är malmgeologi det val du bör göra.

Miljögeokemi

Den här inriktningen inkluderar miljögeokemi, miljöövervakning och geokemisk modellering. Om du vill förstå hur geologin och miljön är knutna till varandra, hur naturen svarar på naturliga och av människan orsakade kemiska föreningar, hur vi övervakar och sanerar metallföroreningar, så är miljögeokemi det val du bör göra.

Var kan jag jobba?

Utbildningen ger kompetens för arbete som geolog/geofysiker inom prospekterings- och gruvbranschen eller arbete som geovetare med miljöinriktning. Vi har nätverk runt hela världen, vilket ger möjlighet till examensarbete i Sverige såväl som utomlands. Vill du göra akademisk karriär inom malmgeologi eller miljögeokemi är Luleå tekniska universitet en utmärkt start.

Anmälan
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-95042
2022-01-17
10

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av följande ämnen: naturresursteknik, geologi, geovetenskap.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039