Obligatoriska kurser
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För masterexamen i Geovetenskap, inriktning malmgeologi eller miljögeokemi (120 högskolepoäng) krävs:   För antagna från och med hösten 2016

-90 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet Geovetenskap. - examensarbete omfattande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. För antagna till och med hösten 2015

-82.5 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet Geovetenskap. -7.5 hp valfri kurs - examensarbete omfattande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.

Studerande antagna från hösten 2007 till och med hösten 2010 kan ansöka om examen Teknologie Masterexamen i huvudområdet Naturresursteknik eller Teknologie Masterexamen i huvudområdet Geovetenskap.

Studerande antagna från och med hösten 2011 kan ansöka om examen Teknologie Masterexamen i huvudområdet Geovetenskap.

I utbildningen erbjuds en nybörjakurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Malmgeologi
  • Miljögeokemi

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av följande ämnen: naturresursteknik, geologi, geovetenskap. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 97,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
L7016K Gruvavfall 7,5 Avancerad nivå
L7017K Geokemisk prospektering 7,5 Avancerad nivå
L7020K Isotopgeokemi 7,5 Avancerad nivå
L7021K Sötvattengeokemi 7,5 Avancerad nivå
L7026K Provtagning och utvärdering vid miljökontroll 7,5 Avancerad nivå
O7007K Geofysik för prospektering och miljöundersökning 7,5 Avancerad nivå
O7008K Kvantitativ tolkning av geofysiska data 7,5 Avancerad nivå
O7021K GIS i geovetenskap 7,5 Avancerad nivå
O7022K Gruvgeologi 7,5 Avancerad nivå
X7001K Examensarbete i Geovetenskap, master 30,0 Avancerad nivå

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar

Kurser inom inriktning 22 Högskolepoäng