Läsordning
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
7,5 Hp
Schemamodul 4+5
7,5 Hp
Schemamodul 1+6
7,5 Hp
Schemamodul 2
Kurser inom inriktning
7,5 Hp
Schemamodul 4+5

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom inriktning