Climate Sensitive Urban Planning and Building
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Planering och byggande i krävande klimat, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Säsongsklimat och klimatförändring ställer krav på planering, byggande och byggnader för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Det finns viktiga klimatfaktorer att hantera för att stimulera människor att vistas ute och för att mildra påverkan av klimatet på byggnader och bebyggd miljö.
Planerare och projekterare har ofta bristande kunskap i hur städer och byggnader kan utformas för att hantera klimatpåverkan. Masterutbildningen är inom arkitektur med inriktning planering och byggande i krävande klimat. Utbildningen ger en översikt över globalt klimat, detaljerad kunskap om regionalt och lokalt klimat i landskap och bebyggelse, främst i kallt klimat. Den ger även kunskap i planering och byggande som minskar klimatbelastning och ger klimatmässigt god livsmiljö ute och inne under alla årstider. Kunskapen är även användbar för hett klimat. Undervisningen sker på engelska.

Var kan jag jobba?

Den kunskap masterutbildningen ger behövs inom skiftande verksamheter och nivåer i samhället; exempelvis i statliga verk, regioner, kommunala förvaltningar, konsultföretag, byggföretag, förvaltningsbolag m. fl. såväl nationellt som internationellt. Eftersom mycket av kunskapen även går att använda för hett klimat kan hela världen bli din arbetsplats.

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär