Hoppa till innehållet

Med sikte mot rymden

På masterutbildningen i rymdfarkostdesign får du nya kunskaper om såväl rymden som de farkoster som trafikerar den. Rymden är en extrem miljö, därför kräver satelliter komplexa tekniska system och instrument, system och instrument som du lär dig att konstruera.

I rymden finns energirik elektromagnetisk strålning, snabba protoner och elektroner och neutrala atomer som kan bromsa upp en rymdfarkost eller erodera dess känsliga ytor. Där finns laddade partiklar som kan orsaka katastrofala överslag och rymdskrot och meteoriter som kan utgöra en fara för rymdfarkosten när den befinner sig i vakuum.

Det är med de här kunskaperna i åtanke som en rymdfarkost designas.

Vad lär du dig?

Du lär dig om alla de delsystem som måste finnas på en satellit för att sköta dess framdrivning, attitydkontroll, värmebalans och elektriska kraftsystem. Självklart måste all elektronik klara av rymdmiljön. Farkosten måste ha telekommunikation med jorden och kanske även med andra satelliter.

En rymdfarkost bär med sig en nyttolast och ska verka i en speciell bana i rymden. Du lär dig därför om banor i olika koordinatsystem. Du lär dig också hur flera typiska rymdinstrument är konstruerade.

Under utbildningens andra år bygger du och dina studiekamrater ett eller flera nyttoinstrument som kan tänkas placeras på en rymdfarkost. Instrumenten kan testas i vakuumkammare, i skakmaskin och med höghöjdsballonger som sänds upp från den närbelägna raket- och ballongbasen Esrange.

I datormiljö lär du dig också att designa rymdfarkosten som ska bära de instrument du bygger. Då använder vi arbetsmetoden samverkande ingenjörskonst, flera grupper arbetar parallellt med var sitt delsystem - allt för att snabba på designprocessen.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete den sista terminen.

Särskilda förkunskaper

Förkunskapskraven för programmet inkluderar kunskaper i linjär algebra, flervariabel analys och ordinära differentialekvationer. Ange på blanketten nedan vilka av dina avklarade kurser som innehåller dessa delar och bifoga den till din ansökan på antagning.se.