Hoppa till innehållet

Rymdfarkostdesign, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Denna tvååriga påbyggnadsutbildning är inriktad på ett spännande och prestigefyllt område - design av en rymdfarkost. Detta innebär integration av ett komplext tekniskt system som skall verka i en extrem miljö - rymden. Utbildningen genomförs i Sveriges rymdhuvudstad Kiruna.

En för Europa unik rymdforskningsmiljö har byggts upp i Kiruna. Vid Institutet för rymdfysik bygger man satellitinstrument för färder till andra planeter och himlakroppar. Från Esrange sänder man upp sondraketer och jättelika höghöjdsballonger. Universitetet har byggt upp en laborationsmiljö för nanosatelliter inom forskningsämnet Rymdtekniska system. Gästföreläsare från rymdindustri och akademi är också förekommande i utbildningen. Undervisningen sker på engelska.

Utbildningens innehåll

Detta program är ett modernt och fokuserat program som tar sikte på den snabba utvecklingen inom rymdindustrin mot mindre rymdfarkoster med korta utvecklingstider. Första årets kurser är nödvändiga för andra årets studier då du i datormiljö utvecklar en rymdfarkost.
 
En rymdfarkost är designad på grundval av vilka nyttoinstrument den skall bära och den miljö den skall verka i. Du studerar de olika delsystem som bygger upp rymdfarkosten och hur den kommunicerar med omvärlden. Vidare får du förståelse för den speciella rymdelektroniken och typiska rymdmaterial samt lär dig hur ombord-datorerna och framdrivningen fungerar. Ban- och attityddynamik samt kontroll av dessa är nödvändigt för ett lyckat uppdrag.
 
Under första årets vårtermin påbörjar du ett projektarbete som fortsätter under andra årets hösttermin. I detta kommer du att i samverkan med andra studenter fysiskt bygga något instrument som kanske sänds upp med raket eller höghöjdsballong till stratosfären. Du arbetar också under andra årets hösttermin med att i datormiljö tillsammans med andra studenter designa en rymdfarkost.
 
Utbildningen avslutas med ett examensarbete, vilket du utför vid något rymdföretag, rymdorganisation eller akademisk institution i Kiruna eller någon annanstans i världen.

Var kan jag jobba?

Programmet har attraherat ambitiösa studenter med hög akademisk kapacitet. Studenter som genomgått programmet har fortsatt med forskarstudier eller fortsatt inom rymdindustrin eller rymdorganisationer.
Rymdverksamhet är ofta höggradigt internationell. Några av de stora europeiska rymdaktörerna är ESA, DLR, CNES och EADS/Astrium. I Sverige verkar bl a SSC (f d Rymdbolaget), OHB Sweden AB, RUAG Space AB och Omnisys Instruments.

Anmälan
Rymdfarkostdesign, master
Kiruna, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Kiruna
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-97006
2023-01-16
10
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp inom rymdteknik, flygteknik, mekatronik, rymdfysik, fysik, elektronik, elektroteknik, mekanik eller till dessa näraliggande områden. Kurser på högskolenivå inom elektronik eller mekanik, samt minst 22,5 hp i matematik krävs. Matematikkunskaperna skall innefatta linjär algebra, flervariabel analys och ordinära differentialekvationer.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Thomas Kuhn

Thomas Kuhn, Professor

Organisation: Atmosfärsvetenskap, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0980-67538