Hoppa till innehållet

Examen

Gemensamt mastersprogram i rymdvetenskap och rymdteknik – SpaceMaster

För teknologie masterexamen med huvudområde rymdteknik, inriktning rymd och atmosfärsvetenskap samt rymdteknik och instrumentering krävs 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå inkluderande ett examensarbete om 30 hp. Utbildningen omfattas av ett nära samarbete mellan fem europeiska universitet, rymdforsknings- och industriorganisationer och kombinerar kurser från flera akademiska discipliner inom rymd- och atmosfärvetenskap och teknik.

Aalto University, School of Electrical Engineering: Master of Science (Technology)

Czech Technical University: Master of Science in Electrical Engineering and Informatics – Control Engineering

Cranfield University: Master of Science in Astronautics and Space Engineering

Université Toulouse III – Paul Sabatier: Master of Science in Space Techniques and Instrumentation or Master of Science in Astrophysics, Space Science, Planetology

Luleå University of Technology
Master of Science in Space Technology with specializations in Atmospheric and Space Sciences, Space Technology and Instrumentation