Hoppa till innehållet

Rymdvetenskap och rymdteknik, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Den gemensamma Mastern i rymdvetenskap och rymdteknik, SpaceMaster, baseras på den tidigare Erasmus Mundus utbildningen och erbjuds i nära samarbete med flera ledande europeiska universitet, rymdforsknings- och industriorganisationer.

SpaceMaster erbjuder tvärvetenskaplig forskningsorienterad utbildning med tillämpad erfarenhet inom rymdvetenskap och teknik. Samtliga studenter har ett gemensamt första år i Sverige, på Rymdcampus i Kiruna. Under det andra året läser studenterna vid ett av de europeiska partneruniversiteten, vilka samtliga har olika kompetensområden inom rymdvetenskap och teknik. Programmets utbildningsplan godkänns av partneruniversiteten inom konsortiet, vilket ger två masterexamina; en från LTU samt en från det partneruniversitet där studenten tillbringar andra året. www.spacemaster.eu

Utbildningens innehåll

Programmets strukturella mobilitet ger studenterna möjlighet att få kunskap i flera grundläggande akademiska discipliner inom ett enda utbildningsprogram, med ämnen som omfattar flyg- och rymdteknik, atmosfärvetenskap, signalbehandling, rymdvetenskap, rymdteknik och robotik. Studenter kan söka fem tekniska och tre vetenskapliga inriktningar:
 
•         Rymdteknik och instrumentering, Luleå tekniska universitet;
•         Atmosfär- och rymdvetenskap, Luleå tekniska universitet;
•         Rymdrobotik och automation, Aalto University School of Electrical Engineering;
•         Rymdvetenskap och teknik, Aalto University School of Electrical Engineering;
•         Dynamik och kontroll av system och strukturer, Cranfield University;
•         Rymdautomation och kontroll, Czech Technical University i Prag;
•         Rymdteknik och instrumentering, Université Toulouse III - Paul Sabatier;
•         Astrofysik, rymdvetenskap och planetologi, Université Toulouse III - Paul Sabatier.
 
Lärarna vid partneruniversiteten är aktiva forskare som implementerar de senaste vetenskapliga resultaten inom sina respektive forskningsområden i programkurserna. De viktigaste inlärningsresultaten för programmet är:
 
•         grundläggande och avancerad kunskap i de studerade akademiska ämnena;
•         holistiskt angreppssätt och helhetssyn på avancerade rymdprojekt;
•         ledningsförmåga som krävs för rymdprojekt, t.ex. ombordsystem för flygplan och satelliter, teknik för
          satellituppskjutning, interplanetära missioner, jordobservationer, hantering av rymddata;
•         interdisciplinära färdigheter, t.ex. entreprenörskap, vetenskapligt skrivande, social kompetens,
          kommunikationsförmåga, ledarskap i internationell och interkulturell miljö.  

Programmet lockar sedan 2005 ambitiösa studenter med hög akademisk kapacitet från länder runt om i världen. Studenternas yrkeskvalifikationer har erkänts inom internationell akademi genom studentpublikationer i vetenskapliga tidskrifter och konferensbidrag samt regelbundet deltagande i internationella konferenser, t.ex. European Geophysical Union General Assembly, International Astronautical Congress, ESA Symposium för europeiska raket- och ballongprogram och relaterad forskning.

Våra alumner arbetar med grundläggande och tilllämpad forskning, teknik och ingenjörsvetenskap. Utbildningen ger en utmärkt bakgrund för studenter som siktar på en forskarkarriär.
 
Utbildningen i Sverige är kostnadsfri för medbörjare i EU/EES, de nordiska länderna och Schweiz. Studieavgifter vid partneruniversitet betalas enligt universitetens respektive bestämmelser.

 

Var kan jag jobba?

De viktigaste fördelarna med SpaceMaster är "breddade horisonter" och "renommé av excellens". Programmet ger sina alumner ett brett professionellt nätverk bland forskningsinstitutioner, industripartners och organisationer. Mycket höga yrkeskvalifikationer resulterar i att 92% av de uteexaminerade har en anställning ett år efter avslutad utbidning. SpaceMaster alumner arbetar vid ESA, DLR, CNES, Airbus, EADS Astrium, Thales Alenia Space, OHB, IRF.

Anmälan
Rymdvetenskap och rymdteknik, master
Kiruna, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Kiruna
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-97375
2022-01-17
30

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp inom områdena fysik (rymd-, plasma-, atmosfär-, kärn-, partikel-, fluiddynamik, aerodynamik), rymdvetenskap, planetologin, astronomi, atmosfärsvetenskap, fjärranalys, numeriska simuleringar, maskinteknik, elektroteknik, rymdteknik, flygteknik, automation, kommunikation, elektronik, mekatronik, reglerteknik eller motsvarande. Minst 22,5 hp i matematik på universitetsnivå krävs.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Victoria Barabash

Victoria Barabash, Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Atmosfärsvetenskap, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0980-67532
Anette Snällfot-Brändström

Anette Snällfot-Brändström, Utbildningsadministratör

Organisation: Verksamhetsnära stöd SRT, Student, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0980-67542