Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Rymdvetenskap och rymdteknik, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För teknologie masterexamen med huvudområde Rymdteknik, inriktning Rymd och atmosfärsvetenskap samt Rymdteknik och instrumentering krävs 120 högskolepoäng (Hp), varav minst 90 Hp på avancerad nivå inkluderande ett examensarbete om 30 Hp. Utbildningen omfattas av ett nära samarbete mellan fem europeiska universitet, rymdforsknings- och industriorganisationer och kombinerar kurser från flera akademiska discipliner inom rymd- och atmosfärvetenskap och teknik. Partneruniversitet är:

 • Luleå tekniska universitet (LTU), Sverige (koordinator)
 • Aalto University, School of Engineering (Aalto), Finland
 • Cranfield University (CU), Storbritannien
 • Czech Technical University in Prague (CTU), Tjeckien
 • Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Frankrike
SpaceMaster programmet är fyra terminer långt. Den första terminen är gemensam för samtliga studenter och består av obligatoriska  kurser som ges av LTU vid  Kiruna Rymdcampus. Även hela andra terminen är förlagd till Kiruna. Inför den tredje läsperioden gör studenten ett val till någon av de inriktningar som erbjuds inom utbildningen och påbörjar sin specialisering. Partneruniversiteten har olika kompetensområden inom rymdvetenskap och teknik och erbjuder inriktningar därefter. Fördelningen av studenter mellan inriktningar baseras på studenternas rangordnade val, meriter och platstillgänglighet. Termin tre till fyra läses vid det universitet som erbjuder vald inriktning. Inriktningar vid LTU:
 • Rymdteknik och instrumentering
 • Rymd och atmosfärsvetenskap

Inriktningar vid partneruniversitet:

 • Rymdrobotik och automation (Aalto)
 • Små satelliter och rymdinstrument (Aalto)
 • Rymdautomation och kontroll (CTU)
 • Dynamik och kontroll av system och strukturer (CU)
 • Rymdteknik och instrumentering (UT3)
 • Astrofysik, rymdvetenskap och planetologi (UT3)

I utbildningen erbjuds en nybörjarkurs i svenska om 3 Hp för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen. 

Under fjärde terminen genomför studenterna sina examensarbeten inom inriktningen vid partneruniversitet, rymdforsknings- och industriorganisationer runt om i världen. För tillträde till kurs för examensarbete vid LTU ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution vid LTU.   Under sommarmånaderna, det vill säga juni-augusti, har studenterna möjlighet att genomföra forskningspraktik i forskargrupperna vid partneruniversiteten och rymdforsknings- och industriorganisationer. Studenter som uppfyller kraven för examen erhåller teknologie masterexamen, huvudområde Rymdteknik. För student som uppfyller kraven för inriktning vid LTU inkluderas även denna i examensbeviset. Erkännandet av programmet vid varje partneruniversitet utförs av institutionella enheter och myndigheter enligt universitetets förfaranden i enlighet med de nationella lagstiftningarna. Kurs- och examenskrav för inriktningar vid konsortiets partneruniversitet återfinns hos respektive universitets samt master-programmets hemsida https://spacemaster.eu/ Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

 • Rymd och atmosfärsvetenskap, forskningsinriktad (RYSP)
 • Rymdteknik och instrumentering (RYIN)

Profil

 • RYIN, Dynamik och kontroll av system & strukturer, Cranfield
 • RYIN, Rymdautomation och kontroll, Prag
 • RYIN, Rymdrobotik och automation, Helsingfors
 • RYIN, Rymdteknik och instrumentering, Kiruna
 • RYIN, Rymdteknik och instrumentering, Toulouse
 • RYSP, Astrofysik, rymdvetenskap och planetologi, Toulouse
 • RYSP, Atmosfär- och rymdvetenskap, Kiruna

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp inom områdena fysik (rymd-, plasma-, atmosfär-, kärn-, partikel-, fluiddynamik, aerodynamik), rymdvetenskap, planetologin, astronomi, atmosfärsvetenska, fjärranalys, numeriska simuleringar, maskinteknik, elektroteknik, rymdteknik, flygteknik, automation, kommunikation, elektronik, mekatronik, reglerteknik eller motsvarande. Minst 22,5 hp i matematik på universitetsnivå krävs.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F7008R Solsystemets fysik 7,5 Avancerad nivå
P7004R Examensarbete Rymdteknik Master 30,0 Avancerad nivå
R7017R Rymdfysik 7,5 Avancerad nivå
R7021R Rymdkommunikation 7,5 Avancerad nivå
R7028R Rymdfarkostens system 7,5 Avancerad nivå

Valbar kurs som ges utanför krav för examen – för icke skandinavisk student: 3 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 3 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar

Kurser inom profil

Kurser inom inriktning