Hoppa till innehållet
Tribologi, master

Tribologi, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Detta är en gemensam Europeisk masterutbildning i tribologi inom huvudområdet Maskinteknik som håller världsklass. Målet med utbildningen är att utbilda de bästa studenterna till en nivå så att de antingen kan fortsätta med forskarutbildning eller söka prestigefyllda anställningar världen över.

Tribologi är ett spännande multidisciplinärt forskningsområde och utbildningsämne, varför Luleå tekniska universitet, tillsammans med Ljubljana Universitet i Slovenien, Leeds Universitetet i Storbritannien och Coimbra i Portugal arbetar tillsammans för att ge dig den absolut bästa utbildningen under två år. Utbildningen leder till en gemensam masterexamen utfärdad av samtliga deltagande universitet.

Utbildningens innehåll

Under det första året kommer du att spendera en termin vid följande två universitet; Leeds (Storbritannien) och Ljubljana (Slovenien). Detta kommer att ge dig, förutom en bra start i din utbildning på masternivå dvs. avancerad nivå inom tribologi, en kulturupplevelse och ett nätverk av kontakter med studenter från jordens alla hörn.

Under dina två år av studier kommer du att lära dig de mest tvärvetenskapliga frågorna om Tribologi som är ett spännande och multidisciplinärt ämne. Kurserna det första året behandlar bl.a. fundamentala aspekter såsom smörjning, smörjmedel, korrosion och underhåll (med hänsyn till material dvs., polymer, metaller, keramer och kompositer). Dessa grundläggande kurser kompletteras sedan under andra året med ditt val av kurser, vilka innehåller en högre grad av specialisering.

Du har möjligheten att välja mellan två inriktningar. Den ena läser du vid Luleå tekniska universitet i Sverige och den omfattar smörjning, maskinkomponenter och simulering. Den andra inriktar sig på ytanalys och materialkarakterisering och är förlagd i Coimbra i Portugal. Du kommer att få möjlighet att förkovra dig i de experimentella metoder som används inom Tribologi. Under andra året kommer du att, på ett mycket handgripligt sätt, öva dina färdigheter att arbeta som ingenjör inom närliggande ämnen samt fördjupa dina kunskaper inom Tribologi. Du kommer att genomföra en omfattande projektkurs under andra årets första termin. Dessa projekt är delmoment i pågående forskning eller utvecklingsarbeten hos någon av våra industriella samarbetspartner. Samtliga av dessa partners är i mycket hög grad involverade i Tribologi eller relaterade ämnen, vilket är en del av deras kärnverksamhet. Detta medför att intresset för ditt bidrag kommer att vara stort. Genom att länka projekten till ditt examensarbete under sista terminen i år 2 får du möjlighet att arbeta med något som intresserar dig under en längre period. All undervisning på Luleå tekniska universitet sker på engelska. Efter de två första terminerna, kommer det att finnas möjlighet till sommarjobb hos många företag som fungerar som TRIBOS industrinätverk.

Efter avslutade studier har du kunskap om och förmåga att utveckla lösningar inom tribologiska gränsytor, smörjning, smörjmedel, nötning och friktionsmekanismer (från nano- till makroskala). Dessutom har du språkkunskaper samt kulturell kännedom från flera europeiska universitet och företag. 

Var kan jag jobba?

Utbildningen kommer att ge dig en mycket bra plattform för att söka arbete över hela världen, eftersom du kan erbjuda expertkunnande i många spännande ämnen som har direkt koppling till Tribologi.  Till programmet finns ett gediget nätverk samt stöd från väletablerad industri, därför ger din utbildning dig under dessa två år unika möjligheter att arbeta med dessa företag.

Anmälan
Tribologi, master
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
Information about application at: https://www.master-tribos.eu
Förkunskapskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng i vilket ingår kurser om minst 60 hp i något av följande huvudområden: Maskinteknik, Materialvetenskap eller liknande, samt minst 22,5 hp i matematik.

Följande matematik kurser: (M0029M, differentialkalkyl), M0030M (Linjär algebra och integralkalkyl) och M0031M (Linjär algebra och differentialekvationer), eller motsvarande.

Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Nazanin Emami

Nazanin Emami, Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491939