Hoppa till innehållet
Thomas Alsmarker
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Det kommer att behövas betydligt fler ingenjörer"

Publicerad: 14 december 2021

Thomas Alsmarker som är chef för innovation och forskning på svensk trä berättar om framtiden inom branschen och vilka möjligheter som väntar.

Vilka utmaningar står träindustrin inför och vilka kompetenser ser ni behov av, om låt säga 10år?

En av de mest spännande och mest utmanande uppgifterna som träindustrin står inför är att likt annan industri förflytta sig från “mass-production" till "mass-customization”! Hur man skall möta allt större krav på flexibilitet med kraven på en allt större standardisering genom exempelvis modulation och automation. Och detta handlar minst lika mycket om process som om teknik. LTU har sedan länge den industriella processen som sitt DNA. 

Varför ska man plugga inom just detta område?

Det som dessutom kommer att behövas så mycket mer av i framtiden är människor som ser helhet och inte bara delhet. “It´s all about integration”! Det kommer att behövas betydligt fler ingenjörer som tar ansats i samhällets utmaningar och behov, som utgår ifrån rätt “P”! Inte med utgångspunkt i Produktionsapparaten utan i Platsen där människor skall leva sina liv! Det kommer att behövas ett mycket större utifrån och in perspektiv! 

Det pågår en omställning i samhället, vilka möjligheter skapar detta för specialist inom träteknik?

Och kanske framförallt; trä är det enda förnyelsebara materialet som kan bidra mer än andra material till en klimatneutral byggsektor! Det mest hållbara är naturligtvis att inte bygga alls! Det mest innovativa är att se till att det vi bygger inte tär på jordens resurser, att vi kan tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter.