Hoppa till innehållet
Thomas Alsmarker
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Det kommer att behövas betydligt fler ingenjörer"

Publicerad: 16 december 2021

Tomas Alsmarker som är chef för innovation och forskning vid Svensk Trä berättar om möjligheter inom området och varför man ska plugga på just Luleå tekniska universitet.

Vilka utmaningar står träindustrin inför och kompetenser ser ni behov av, om låt säga 10år?

En av de mest spännande och mest utmanande uppgifterna som träindustrin står inför är att likt annan industri förflytta sig från “mass-production" till "mass-customization”! Hur man skall möta allt större krav på flexibilitet med kraven på en allt större standardisering genom exempelvis modulation och automation. Och detta handlar minst lika mycket om process som om teknik. LTU har sedan länge den industriella processen som sitt DNA. 
 

Varför ska man plugga inom just detta område?

Det som dessutom kommer att behövas så mycket mer av i framtiden är människor som ser helhet och inte bara delhet. “It´s all about integration”! Det kommer att behövas betydligt fler ingenjörer som tar ansats i samhällets utmaningar och behov, som utgår ifrån rätt “P”! Inte med utgångspunkt i Produktionsapparaten utan i Platsen där människor skall leva sina liv! Det kommer att behövas ett mycket större utifrån och in perspektiv! 

Det pågår en omställning i samhället, vilka möjligheter skapar detta för specialist inom träteknik?

Vi har kunskapen om att bygga hus upp till 8 våningar i trä! För dessa byggnader är inte frågan huruvida det går att bygga dessa i trä utan istället varför vi inte skall bygga dessa i trä! Kunskapen finns! Den skall bara finnas på rätt plats!

Varför är studenter från Luleå tekniska universitet attraktiva?

Luleå väljer man om man vill fånga hela trävärdekedjan för bästa möjliga nyttjandet av materialet trä i olika produkter och byggsystem. Och jag tänker på det nya industriella, det digitala industriella, från stocken till det digitala hantverket, från att kunna välja rätt del av stocken till rätt produkt och att välja rätt byggsystem i för rätt funktion. Detta är huvudskälet till att välja Luleå tekniska universitet.