Hoppa till innehållet
Jan Moritz, VD Ljungbergsfonden

Ljungbergsfonden satsar

Publicerad: 21 december 2011

Ljungbergsfonden anslår 100 000 kronor för att marknadsföra trätekniska utbildningar på högskole- och universitetsnivå.
- Sverige behöver satsa på högskole- och universitetsutbildningar inom det trätekniska området för att möta framtida behov av kompetensförsörjning inom sågverks- och träindustrin och stötta industrins viktiga uppgift när det gäller hållbart byggande. Därför går vi in med 100 000 kronor till Luleå tekniska universitet, Campus Skellefteå för att mobilisera inför 2012-2013, säger Jan Moritz, Ljungbergsfondens VD.

Han menar att det är angeläget att på bred front marknadsföra de program med träteknisk inriktning som finns i Skellefteå. Målet med denna insats är att nå ut med information till bland annat studenter, högskolor, sågverk och träindustriföretag.

- Ljungbergsfondens övergripande syfte är att öka intresset för och öka kvaliteten på företrädesvis naturvetenskapliga och teknikorienterade utbildningar i Sverige och skogsindustriella utbildningar. Fokus ligger på områden av särskilt intresse för svensk skogsindustri, förklarar Jan Moritz.

Erik Johan Ljungberg var mellan 1875 och 1913 bruksdisponent vid Stora Kopparbergs Bergslags AB och har beskrivits som en av landets genom tiderna största industrimän. Ljungbergsfonden engagerar sig tillsammans med andra aktörer och finansiärer i större utbildningssatsningar.