Hoppa till innehållet
Anders Berglund

Processkontroll och produktionsstrategier i sågverksindustrin.

Publicerad: 18 maj 2013

Hur kan sågverkens sönderdelning av stockar effektiviseras och hur kan virkets värde ökas? Anders Berglund, forskare vid LTU Skellefteå, har inriktat sig på produktionskedjans sågprocess och presenterade resultatet av sitt arbete i ett licentiatseminarium den 17 maj.

I sågverkens produktionskedja ingår: Stocksortering i sågklasser, sågning, råsortering, torkning, justering, paketering och frakt till kund.

- Jag har inriktat mig på sågprocessen där  jag bl a tittat på effekten av minskat sågspår. Vinsten med detta är ett ökat volymsutbyte, dvs mer sågat virke ur varje stock. Nackdelen är ökad risk för måttavvikelser som i så fall måste kunna övervakas under sågprocessen.

Tillsammans med skogsindustrin och en ledande tillverkare av mätutrustning för träindustrin har Anders med kollegor även jobbat med att ta fram en skiktröntgen (datortomograf) som går att använda i sågverk.

- 3D-bilder av stockens inre gör att vi kan detektera kvistar, röta, kådlåpor etc . Frågeställningen är hur sågverken kan utnyttja informationen som datortomografen ger, säger Anders.

Under de kommande två åren på väg mot doktorsexamen, kommer Anders att fördjupa sig i:

Minskat sågspår
- Förbättrad installation av mätutrustning för måttavvikelser i sågverk.
- Designat försök för att förstå vad som ger upphov till måttavvikelser.

CT-skanning
-Rotationsinläggning i praktiken. Uppkommer formfel på virket under torkning om varje stock roteras individuellt?
-Fel i detektionsalgoritmer i CT-bilder. Hur påverkar detta rotationsinläggningen?
-Studier på större datamaterial, användning av CT-data från sågverk.

 

Anders Lycken, Anders Berglund and Anders Grönlund
Anders Lycken, Anders Berglund och Anders Grönlund

Diskussionsledare var Teknologie doktor Anders Lycken, SP trä.

Examinator, handledare  Professor Anders Grönlund, LTU Skellefteå.

För mer information kontakta:

Anders Berglund

Telefon: 0910-58 53 11

Luleå tekniska universitet
LTU Skellefteå

931 87 Skellefteå