Hoppa till innehållet

Stipendium

Det finns stora möjligheter till stipendium. När du blivit antagen kommer information kring hur du söker stipendium. Läs mer kring utdelning av medel i Lennart och Alfhild Gabrielssons stiftelse nedan.

Lennart och Alfhild Gabrielssons stiftelse

Utlyser årligen ett antal stipendier för studenter antagna till Masterprogrammet i Träteknik vid LTU. Stipendiet omfattar två års studier på heltid och täcker levnadsomkostnader motsvarande Studiemedel via CSN samt eventuella studieavgifter.

Stiftelsen förvaltas av Svenskt Trä, och vill med denna satsning stötta studenter som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom området träteknik samt ser en framtid som yrkesverksam inom den svenska träindustrin.

Stipendiet kan, oavsett nationalitet, sökas av den som är antagen till det internationella Mastersprogrammet i Träteknik vid LTU. Mer detaljerad information om ansökningsförfarandet skickas till de studenter som antas till programmet.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och har som huvuduppdrag att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter genom att inspirera, informera och sprida kunskap. Vi lyfter fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material.

 Svensk Trä-(www.svenskttra.se)