Toppbild - ltu master träteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Träteknik, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Detta är en unik masterutbildning med fokus på träkonstruktioner och trämaterialets egenskaper. Målet med utbildningen är att utbilda specialister väl lämpade för teknisk forskning och utveckling inom industri men även lägga grunden för fortsatta forskarstudier världen över.

Miljömässigt uthålliga träkonstruktioner är ett centralt begrepp i programmet, kursernas innehåll är utformade för att ge dig spetskompetenser som bidrar till produktion av uthålliga och ekonomiskt konkurrenskraftiga konstruktioner i trä. Du väljer själv vilket av våra specialistområden du vill fördjupa dig inom; Träkonstruktion, Materialutveckling eller Processutveckling. Förutom en forskarkarriär så återfinns arbetsgivarna bland de industriella husbyggarna, träindustrin samt deras underleverantörer av maskiner och mätteknik.

Utbildningens innehåll

I princip allt trä som produceras hamnar i någon form av träkonstruktion antingen som stommen i en byggnad, inredningsdetaljer och snickerier, eller som möbler. Trä som material kan liknas med en extremt avancerad fiberkomposit med stor inbyggd variation vilket är en stor teknisk utmaning. Därför krävs det mycket goda kunskaper om materialet och dess tillverkningsprocesser för att åstadkomma god lönsamhet, långsiktigt hållbart resursutnyttjande och inte minst bra produkter. 

Som student ges du stor frihet att själv välja område att specialisera sig inom. Programmet har tre huvudinriktningar; konstruktion, materialutveckling samt processutveckling, samtliga med tydlig koppling mot slutprodukternas utformning och konstruktion. Tidigare studenter brukar framhålla att det är den första utbildning där de verkligen tillåts att driva sina egna projekt och verkligen ges chans att fördjupa sig inom ett eget valt ämnesområde.

Varje termin antas maximalt fem studenter. Förväntningar på dessa studenter är högt ställda, de ska visa initiativförmåga i sina projekt, visa tydligt engagemang  och ta stort ansvar för det egna lärandet. Undervisningen är i stor utsträckning baserad på aktiv och individuell handledning som baseras på studentens kunskapsbehov och projektens innehåll.

50% av kurserna är handledarledda problembaserade projektkurser inom vilka du skaffar dig din unika  specialisering, resterande kurser är mer traditionella och ger en god kunskapsbas. I de problembaserade projektkurserna ingår studenten i en av våra forskargrupper och ges möjlighet att delta i skarpa forskningsprojekt. Nivån på de projekt som utförs ska vara så bra att resultaten kan ingå i vetenskapliga artiklar. Universitetet ser gärna att studenterna presenterar sina arbeten vid internationella vetenskapliga konferenser.  

I likhet med många andra MSc-program sker en internationell rekrytering varför all undervisning sker på engelska.

Var kan jag jobba?

Typiska är att du jobbar med forskning och utveckling för bygg- eller träindustrin dess underleverantörer av maskiner eller vid något universitet världen över.

Statistik över de som läst trä visar att förutsättningarna är mycket goda att snabbt hamna på en ledande position inom den svenska industrin eller erbjudits forskarutbildningstjänster i Europa och Nordamerika.

Anmälan
Skellefteå, Normal, Våren 2018

Startdatum 2018-01-15, v.03 2018
Skellefteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-98006
2017-08-15
5
Förkunskapskrav

Akademisk examen; kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp, med tydlig naturvetenskaplig eller teknisk profil om minst 60 hp. Examen ska omfatta minst 15 hp matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Karin Åström

Karin Åström, Studievägledare

Organisation: VSS Vägledning, Verksamhetsstöd
Telefon: 0910-585353
Micael Öhman

Micael Öhman, Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585374