Hoppa till innehållet

Träteknik, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Masterprogrammet i Träteknik baseras på studentens nyfikenhet och fokuserar på projektarbete i nära samspel med våra forskare inom något av följande 3 områden: Träkonstruktion, Materialutveckling eller Processutveckling. Vi utbildar specialister som tar användningen av trä in i framtiden.

Programmet är utformat för att ge studenten utrymme att utveckla sina egna idéer och visioner inom ämnet träteknik. Pedagogiskt fokus ligger på att ta tillvara och utveckla studentens nyfikenhet under handledning av forskande lärare. Andelen föreläsningar och skriftlig examination är låg, istället låter vi studenten utveckla sina kunskaper och färdigheter i verkliga forskningsprojekt i kombination med individuellt handledning. För att underlätta spontan handledning och ett bra samarbete har studenten en arbetsplats nära handledare och labb-lokaler.

Utbildningens innehåll

Ur ett tekniskt perspektiv är trä en mycket användbar avancerad biobaserad fiberkomposit som utöver miljömässiga även har en rad andra goda tekniska egenskaper. Den tekniska utmaningen är att förstå och behärska komplexiteten hos materialet så att dess egenskaper kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.

För att nå detta är programmet utformat enligt följande:
Den första terminen är inriktad på att ge en bred kunskapsbas vad gäller trätekniskt kunnande. Undervisningen baseras på problembaserade självstudier och mindre projekt i kombination med aktiv handledning från våra forskande lärare.

Från termin 2 och framåt blir programmet allt mer projektorienterat och individualiserat där studenten väljer att specialisera sig inom något av våra 3 profilområden. Merparten av kurserna är projektbaserade med målsättningen att resultaten ska ligga till grund för vetenskapliga artiklar och/eller antas till internationella forskningskonferenser.

Studentprojekten är en del av den pågående forskningen som ofta bedrivs tillsammans med industrin. Detta upplägg ger under studietiden tillgång till ett professionellt nätverk och karriärmöjligheter, både inom industrin så väl som  inom universitetsvärlden.

Programmet håller en hög internationell klass och lockar studenter från hela världen. Efter examen rekryteras många av våra studenter till forskarstudier på universitet runt om i världen. Undervisningen sker därför på engelska.

Var kan jag jobba?

Typiska är att du jobbar med forskning och utveckling med anknytning till träteknik antingen vid ett universitet, forskningsinstitut eller i industrin.
Många som gått programmet har valt att fortsätta med en internationell forskarkarriär inom universitetsvärlden där första steget är att avlägga en doktorsexamen. Andra tar anställning vid något forskningsinstitut och jobbar i huvudsak med forskning och utveckling tillsammans med industrin.Anmälan
Träteknik, master
Skellefteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Skellefteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-98001
2023-01-16
5
Förkunskapskrav

Akademisk examen; kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp, med tydlig naturvetenskaplig eller teknisk profil om minst 60 hp. Dessutom krävs minst 15 hp i matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Micael Öhman

Micael Öhman, Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585374