120 Högskolepoäng

Träteknik, master

Program på avancerad nivå

Detta är en unik masterutbildning med fokus på träkonstruktioner och trämaterialets egenskaper. Målet med utbildningen är att utbilda specialister väl lämpade för teknisk forskning och utveckling inom industri men även lägga grunden för fortsatta forskarstudier världen över.

Läs mer om programmet och ansök
Våren2018Anmälan öppnar 2017-06-01
Hösten2017Öppen för sen anmälan
Våren2017Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Utbildningsplan Läsordning Examensbeskrivning för Teknologie Masterexamen - Huvudområde; Träteknik
 

Publicerad: 11 mars 2017

Uppdaterad: 29 mars 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017