Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Träteknik, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng obligatoriska kurser varav 90 högskolepoäng på avancerad nivå, examensarbetet inkluderat, och leder till en teknologie masterexamen med huvudområde träteknik.

Programmet har ett tydligt fokus på träkonstruktioner där studenten gör ett aktivt val av specialisering mot ren konstruktion, materialutveckling eller utveckling av produktionsprocesser för mer hållbara träkonstruktioner.

Termin 1 ägnas åt trämaterialets uppbyggnad och tekniska egenskaper samt träindustrins tillverkningsprocesser.

Termin 2 och 3 har ett likartat upplägg. Varje termin består av två teoretiska fördjupningskurser om vardera 7,5 högskolepoäng samt en projektkurs om 15 högskolepoäng. Termin 4 består av ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

I projektkurserna väljer studenten en specialisering inom ämnet träteknik; konstruktion, materialutveckling eller processutveckling. Utöver projektuppgiften ingår ämnets teoretiska grunder och dess vedertagna metoder. Projektkurserna inkluderar praktiska färdigheter vad gäller planering och genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt och hur detta bedrivs på ett forskningsetiskt korrekt sätt.

Projektkurserna är i huvudsak en del av pågående forskningsprojekt inom ämnesområdet som ofta bedrivs i samverkan med industriella aktörer. 

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplanen vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till kursen examensarbete säkerställs av kursgivande institution.   I utbildningen erbjuds en nybörjarkurs i svenska om 3 högskolepoäng. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.  

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen; kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp, med tydlig naturvetenskaplig eller teknisk profil om minst 60 hp. Dessutom krävs minst 15 hp i matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde; Träteknik: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0009T Träindustriella tillverkningsprocesser och materialoptimering 15,0 Grundnivå
W0010T Trämateriallära, anatomi och materialtekniska egenskaper 15,0 Grundnivå
W7001T Projektkurs Träteknik 1 15,0 Avancerad nivå
W7003T Projektkurs Träteknik 2 15,0 Avancerad nivå
W7006T Examensarbete Träteknik, Master 30,0 Avancerad nivå
W7007T Processeffektivisering, träteknik 7,5 Avancerad nivå
W7008T Träkonstruktion 7,5 Avancerad nivå
W7009T Processer för träbyggkomponenter 7,5 Avancerad nivå

Övrig obligatorisk kurs: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W7001M Tillämpad Multivariat Dataanalys 7,5 Avancerad nivå

Valfri kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar