Hoppa till innehållet
Phillip Tretten, excellent lärare 2021

Phillip Tretten, excellent lärare 2021

Publicerad: 11 november 2021

I slutet av september 2021 utsågs de första excellenta och meriterade lärarna vid Luleå tekniska universitet. Sammanlagt 18 personer har tilldelats utmärkelserna.

– Detta känns riktigt bra, jag känner mig mycket hedrad, jag arbetar för att förbättra utbildningen. Jag gillar att se problem och hur man kan lösa dem, säger Philip Tretten, biträdande professor och huvudutbildningsledare vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser samt lärare på programmen inom underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Phillip Tretten fick även mottaga universitetets pedagogiska pris under denna akademiska högtid: Förnämliga insatser till gagn för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar.

Juryns motivering för nominering av Phillip Tretten

Phillip är djupt engagerad och leder utbildningsutveckling på SBN genom att fokusera på CDIO-standarderna. Han deltar aktivt i programutvecklingskurser och konferenser, för att främja en utveckling i linje med CDIO på institutionen. Phillip har arbetat både direkt och indirekt för främjande av goda lärandemiljöer. Ett par exempel på detta är att han träffar studentkåren varje månad för att i ett tidigt skede ta reda på hur lärandemiljön kan förbättras. Han har också initierat konkreta omvandlingar av lärmiljön för att möjliggöra innovativa flexibla lärmiljöer. Phillip arbetar med kontinuerlig förbättring av SBN: s utbildningsprogram. Han har utbildat utbildningsledare i kvalitetssäkring av utbildningsprogram, samt har under de senaste fyra åren genomfört workshops avseende utvärdering. Phillips engagemang lägger grunden för en utveckling som kombinerar klassrumsundervisning och andra metoder till ett livslångt lärande.