Underhållsteknik, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Effektiva drift- och underhållsprocesser är mycket viktiga för en hållbar framtid och konkurrenskraftig produktion. Masterprogrammet är utformat för att uppfylla både industrins och akademins krav för att förbereda dig för en framtid i ett internationellt världsledande företag eller universitet.

Målet med underhåll är att upprätthålla funktionen hos produktionssystem och infrastrukturer genom att tidigt identifiera och förebygga problem. Företags effektivitet och lönsamhet beror i stor grad på hur väl underhållet fungerar. Genom underhåll kan stora besparingar göras samtidigt som kvaliteten och driftsäkerheten förbättras. Du får lära dig avancerade verktyg och metoder för att analysera felorsaker och genomföra förbättringar i processer och du får lära dig att implementera lösningar som minimerar kostsamma haverier och optimerar resursanvändningen vilket bidrar till en hållbar framtid.

Utbildningens innehåll

Masterprogrammet är utvecklat för att uppfylla både industrins och akademins behov av framtidens experter och forskare. Kurserna håller en hög akademisk nivå samtidigt som studenten tränas i att arbeta med verkliga industriella problem. I kurser som "Tillståndskontroll och tillståndsbaserat underhåll" och "Design för underhåll" tillämpas state-of-the-art metoder på riktiga exempel från industrin för att utveckla studenternas förmågor till att utveckla nya metoder och lösa framtida industriella utmaningar. I andra kurser, som "Reglerteknik" och "eUnderhåll från data till beslut" vidareutvecklas studentens färdigheter och kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi i industriella tillämpningar. Vårt mål är att studenterna i sitt examensarbete skall utforska industrinära problem och där relaterade företag som LKAB, Vattenfall, Trafikverket, SSAB, Boliden, Saab Aerospace, Metso Minerals, ABB och SCA tillgodoser projekt till våra studenter.

Var kan jag jobba?

Det finns en ökande efterfrågan på ingenjörer inom underhåll och med en god utbildning skulle du kunna ansvara för och genomföra underhåll på en arbetsplats. Eftersom utbildningen är utformat för att hålla hög akademisk standard och innehåller relevanta industrinära projekt kommer du få de kunskaper och färdigheter som behövs för både en karriär i industrin eller som forskare vid ett universitet.

Anmälan
Underhållsteknik, master
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-95030
2020-01-15
10
Förkunskapskrav

Akademisk examen; kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp. Kurser om minst 60 hp i några av de följande områdena ska ingå: Drift och underhållsteknik, Energiteknik, Maskinteknik, Materialteknik, Väg- och vattenbyggnad, Träteknik eller motsvarande kunskaper, samt minst 15 hp i matematik.

Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Johan Odelius

Johan Odelius, Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493031
Rum: F703 - Luleå»