Hoppa till innehållet

Underhållsteknik, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Effektiva drift- och underhållsprocesser är väldigt viktiga för en hållbar framtid och konkurrenskraftig produktion. Mastersprogrammet är utformat för att uppfylla både industrins och akademins krav för att förbereda dig för en framtid i ett internationellt världsledande företag eller universitet.

Målet med underhåll är att upprätthålla funktionen för alla system genom att tidigt identifiera problem och vidta lämpliga åtgärder. Företagens effektivitet och lönsamhet beror till stor del på deras underhållsprestanda. Genom att förbättra underhållet kan stora besparingar göras samtidigt som kvaliteten och tillförlitligheten förbättras. I programmet lär du dig asset management, underhållsstrategier och hur du förbättrar underhållsmässigheten och säkerheten vid underhåll. Du får också lära dig att implementera lösningar som utnyttjar resurser maximalt vilket bidrar till en hållbar framtid.

Utbildningens innehåll

Kurserna i programmet håller en hög akademisk nivå samtidigt som du tränas i att arbeta med verkliga industriella problem. Kurser i tillståndsbaserat underhåll, avancerad tillförlitlighetsanalys och operationsanalys ger dig kompetenserna och förståelsen för att ta nästa steg i din utveckling som underhållsingenjör. Två kurser i industriell AI och eUnderhåll ger dig kunskaper i avancerad dataanalys och hur digitalisering och AI kan implementeras för att lösa framtidens underhållsutmaningar i en digitaliserad, automatiserad och uppkopplad produktion. Programmet innehåller också en kurs i mänskliga faktorer som ger dig kunskap och förståelse för hur man kan förbättra underhållsmässigheten och säkerheten, men också hur organisatoriska aspekter påverkar säkerheten och kvaliteten på underhållsaktiviteter.

Var kan jag jobba?

Det är en ökad efterfrågan på ingenjörer inom underhåll och med den här utbildningen skulle du kunna ansvara för och genomföra underhåll på en arbetsplats. Eftersom utbildningen är utformat för att hålla hög akademisk standard och innehåller relevanta industrinära projekt kommer du få de kunskaper och färdigheter som behövs för både en karriär i industrin eller som forskare vid ett universitet. 

Anmälan
Underhållsteknik, master
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-95003
2023-01-16
10
Förkunskapskrav

Akademisk examen; kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp. Kurser om minst 60 hp i några av de följande områdena ska ingå: Drift och underhållsteknik, Energiteknik, Maskinteknik, Materialteknik, Väg- och vattenbyggnad, Träteknik eller motsvarande kunskaper, samt minst 15 hp i matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Johan Odelius

Johan Odelius, Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493031