Hoppa till innehållet
VoV Master Globala mål svensk version

De globala målen

Masterprogrammet i väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, låter dig som student fördjupa dig inom områdena; bergmekanik och bergteknik samt geoteknik och dammar.

Utbildningen lär dig förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling. Störst fokus ligger på målen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.