Hoppa till innehållet
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master

Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Jord- och bergmaterial används i ett brett spektrum av applikationer, specialiseringen öppnar därmed upp för arbete inom många olika arbetspositioner och på flera geografiska platser. Som student har du möjlighet att fokusera dina studier inom områdena bergmekanik, bergteknik, geoteknik och dammar.

Vid sidan av anläggningsteknik får du även studera områden som bergteknik och mineralteknik, markmekanik, malmgeologi och underhållsteknik. Där du får gå kurser i gruvautomation, bergmekanik, miljögeoteknik, dammsäkerhet, dimensionering av bergkonstruktioner, brytningsmetoder, tillämpad sprängning, jordmodellering och grundläggningsteknik. Utbildningen syftar till att ge dig vetenskapligt grundade ingenjörsverktyg och färdigheter inom modern gruv- och geoteknik som är viktiga för utvecklingen av vårt framtida samhälle.

Utbildningens innehåll

Det här program ger dig möjligheter att verka som ingenjör inom en global marknad inom infrastruktur med projekt såsom tunnlar, bergrum, dammar och slänter. Du kan arbeta som konsult inom bergmekanik, där du kan arbeta med olika uppgifter som besiktningar, beräkningar, teknisk rapportering samt numerisk och analytisk analys.

Utbildningen syftar till att lära dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling. Störst fokus ligger på målen för hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbara städer och samhällen. Du som student kan specialisera dig inom bergteknik, berg- eller jordmekanik samt produktionsplanering och automation.

Programmet har ett gott samarbete med relevant industri inom gruv-, konsult- och geotekniska företag för att säkerställa utbildningarnas kvalitet och relevans. Det ger dig som student erfarenhet av verkliga projekt, problem och arbetsuppgifter i anslutning till branschen och därigenom utökas dina kunskaper inom området och förbereder dig väl inför din framtida karriär. Undervisningen är utformad för att inte bara ge dig en solid grund för att tekniskt kunna arbeta med stora gruv- och infrastrukturprojekt, utan även utveckla kompetens inom problemlösning och kommunikation.

Förutom teoretiskt lärande är utbildningen uppbyggd för att även omfatta grupparbeten, laborationer och praktiska moment, fältstudier, projektkurser, samt platsbesök och branschgästföreläsare från gruvor, entreprenörer och konsultföretag. Den forskning som utförs vid Luleå tekniska universitet kopplad till det här utbildningsprogram är i toppen av sitt fält. Våra lärare är engagerade i ditt lärande och är experter på geoteknik, gruvdrift, bergteknik samt drift och underhåll.

Luleå tekniska universitet är det enda svenska universitetet som erbjuder utbildning inom både gruv- och geoteknik i relation till en stark forsknings- och utvecklingsprofil. Avdelningen för gruv- och geoteknik utgör den största forsknings- och utbildningsenheten för mark- och bergrelaterad forskning i Sverige, vilket också är betydande på en europeisk skala. Universitetet är välkänt för sin starka internationella profil med studenter och fakultetsutbyten som involverar flera universitet över hela världen.

Sverige är Europas ledande nation när det gäller gruvdrift och metallurgi. De gynnsamma geologiska förhållandena i norra Sverige har lett till att den här delen av landet blivit en stor malmproducent i Europeiska unionen. Det är inom denna miljö som den malm- och metallproducerande industrin har utvecklats och vuxit till att bli en av de världsledande inom produktionseffektivitet och automatisering. Det här ger studenterna en unik miljö att studera inom och lära av.
Forskningsområdet gruv- och bergsanläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inklusive bergmassors egenskaper, design av berguttag i gruvdrift, tunnelarbeten och andra underjordiska konstruktioner samt planerings- och produktionsprocesser relaterade till både gruvteknik och infrastruktur för underjordiska konstruktioner.

Medan forskningsområdet jordmekanik inkluderar markmekanik, markmaterialteknik och grundläggningsteknik. Ämnet kan appliceras inom anläggnings- och infrastrukturbyggnad, energi och gruvdrift. 

Var kan jag jobba?

Gruv- och geoteknik är väsentligt inom många områden då jord- och bergmaterial används i ett brett spektrum av tillämpningar. Den här specialiseringen öppnar upp för många möjligheter till framtida anställning. Du har stor frihet när du ska välja framtida arbetsnisch, både vad gäller framtida arbetsuppgift och geografisk plats. Jobb finns som projektledare, konsult eller forskare för entreprenörer, statliga myndigheter, gruvdrift och universitet.

Anmälan
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-95004
2023-01-16
10
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av de följande ämnena: gruvteknik, anläggningsteknik, naturresursteknik, samt minst 22,5 hp i matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Hans Åhlin

Hans Åhlin, Forskningsing 1:e

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491390