Hoppa till innehållet

Magister Träkonstruktion

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Detta program ger dig som är intresserad av träets unika egenskaper den kunskap som krävs för att vara med och skapa framtidens hållbara byggnader. Målet är att ge dig färdighet att beräkna moderna träkonstruktioner, samt att ge dig förståelse om träets styrkor och begräsningar som byggmaterial.

Intresset för trä som byggmaterial växer internationellt då det spelar en nyckelroll i att ställa om byggsektorn till att vara mer CO2 neutralt. Träets egenskaper är komplexa och beror bland annat på fiberriktning och fuktkvot. Moderna stora träkonstruktioner byggs med ingenjörsträ som tämjer träets naturliga variation och som möjliggör ett effektivt byggande. Som träkonstruktör behöver du försäkra dig om att byggnaden klarar lasterna som den utsätts för. Målet är att du ska lära dig att beräkna trä och då främst med hjälp av finita elementmetoden (FEM).

Utbildningens innehåll

 Alla kurser i programmet ges av lärare som bedriver forskning eller har långvarig yrkeserfarenhet inom träbranschen. Utbildningen bedrivs helt på distans utan fysiska träffar vilket ger dig stor frihet att studera när det passar dig. Lärarledda lektioner och handledning sker dock under normal kontorstid.

Fokus i programmet är att få en djup förståelse för materialet trä och hur det fungerar som konstruktionsmaterial. Med andra ord att förstå sambandet mellan träets anatomi och dess styrkor och svagheter samt respons på ändrade förhållanden och därmed undvika misstag under konstruktionsprocessen.

Du lär dig hur träkonstruktioner bör gestaltas enligt standard Eurocode 5, särskilt med hänsyn till förband, och hur konstruktioner i ingenjörsträ så som limträ, KL-trä med flera, bör hanteras.

Utöver handberäkningar kommer du att lära dig att använda finita elementmetoden (FEM) för att utföra datorstödda beräkningar och simulera träkonstruktioner och dess komponenter. Du lär dig även hur träbyggnader ska konstrueras för att klara extrema påverkningar så som brand, extrema vindlaster, fortskridande ras, jordbävning.

Programmet inkluderar ett projekt där du får jobba självständigt med att beräkna och simulera en träkonstruktion samt ett examensarbete. 
 
Vi kommer att använda programvaran RFEM från Dlubal Software. För att fullt ut kunna tillgodogöra sig utbildningen så behöver du en dator som motsvarar det systemkrav som rekommenderas för RFEM, se deras hemsida. 

Var kan jag jobba?

Typiska arbetsgivare är byggföretag och byggkonsulter som behöver konstruktörer med goda kunskaper i finita element modellering samt expertkunskaper inom träkonstruktion. Programmet gör dig även behörig till forskarstudier och en framtida doktorsexamen som möjliggör en akademisk karriär. 

Anmälan
Magister Träkonstruktion
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Ortsoberoende
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 0
LTU-98002
2023-04-17
20
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng på grundnivå, varav minst 15 hp i matematik, med inriktning mot byggteknik.

Exempelvis högskoleingenjörsexamen med inriktning byggteknik, husbyggnad, samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6 och grundläggande behörighet i svenska; Svenska 3

Urval

Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Micael Öhman

Micael Öhman, Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585374