Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Magister Träkonstruktion

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar obligatoriska kurser om totalt 60 högskolepoäng varav 45  på avancerad nivå, examensarbetet inkluderat. Programmet leder till en teknologie magisterexamen inom huvudområdet träteknik.     Programmet har som mål att utbilda konstruktörer med tydlig inriktning mot dimensionering av träkonstruktioner med fokus på:

· Trämaterialets egenskaper som konstruktionsmaterial

· Styrande standarder och normer vid dimensionering av träkonstruktioner

· Färdigheter i modellering och simulering av träkonstruktioner

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng på grundnivå, varav minst 15 hp i matematik, med inriktning mot byggteknik.
Exempelvis högskoleingenjörsexamen med inriktning byggteknik, husbyggnad, samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6 och grundläggande behörighet i svenska; Svenska 3

Urval

Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0027T Forsknings- och innovationsmetodik 7,5 Grundnivå
W0028T Trä som konstruktionsmaterial 7,5 Grundnivå
W0029T Träkonstruktion 1 7,5 Grundnivå
W7011T Modellering och simulering av träkonstruktioner 7,5 Avancerad nivå
W7012T Beräkningsprojekt, träkonstruktion 7,5 Avancerad nivå
W7013T Träkonstruktion 2, säkerhet vid extrem påverkan 7,5 Avancerad nivå
W7014T Examensarbete träkonstruktion, magister 15,0 Avancerad nivå