Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Tekniskt basår

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Tekniskt basår är en förutbildning som riktar sig till de som saknar fullständig behörighet i matematik, fysik och kemi som krävs för att antas till civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Utbildningen beaktar även hur andra faktorer som ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (inkluderande jämställdhet) inverkar på teknikområdet

Efter avslutat basår med godkänt betyg i programmets samtliga kurser, totalt 60 förutbildningspoäng, erhåller studenten platsgaranti på valfritt civil- eller högskoleingenjörsprogram vid universitetet. Garantiplatser gäller förutsatt att studenten är klar med samtliga kurser när den nominella studietiden är avslutad.

Gymnasiekurser som ingår i utbildningen är endast behörighetsgivande och kan inte räknas in i kursfodringarna för examen på högskolenivå.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Förutbildningspoäng

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 60 Förutbildningspoäng

Kurskod Kurs Fup Nivå Kommentar
FX003T Fysik G1, gymnasiekomplettering 11,2 Förberedande nivå
FX004T Fysik G2, gymnasiekomplettering 7,5 Förberedande nivå
KX002K Kemi G1, gymnasiekomplettering 7,5 Förberedande nivå
MX001T Teknologi I för basår 7,5 Förberedande nivå
MX006M Matematik G3C+, gymnasiekomplettering 11,3 Förberedande nivå
MX007M Matematik G4, gymnasiekomplettering 7,5 Förberedande nivå
MX008M Matematik G5 7,5 Förberedande nivå